Sign In

Viện kiện sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

09/11/2023

Viện kiện sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng
Thực hiện Kế hoạch số 2334/KH-VKSCB ngày 05/10/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Cao Bằng, từ ngày 07/11/2023 đến ngày 09/11/2023 đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có đợt trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS năm 2023 tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng.
 
 

Ngày 07/11/2023, Đoàn kiểm sát đã thực hiện công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát. Tham dự buổi công bố, về phía Cục THADS có đồng chí Đoàn Thị Hạ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục, đại diện các phòng chuyên môn và Chấp hành viên Cục THADS tỉnh. Thay mặt Cục THADS, đồng chí Chu Thanh Hà, Phó Cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính năm 2023 của Cục THADS tỉnh Cao Bằng.
Kết thúc đợt kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm sát đã sơ bộ kết luận đối với công tác THADS tại Cục THADS. Theo đó, Đoàn đánh giá cao công tác THADS tại đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về việc đạt 90,80% (vượt 3,80%  so với chỉ tiêu được giao) về tiền đạt 72,39% (vượt 20,39% so với chỉ tiêu được giao); việc thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ thi hành án cơ bản đảm bảo đúng quy định; việc lập và bảo quản, sử dụng các biểu mẫu hồ sơ, sổ nghiệp vụ theo đúng quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BTP; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hiệu quả… Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thi hành án, bảo quản vật chứng và đề nghị đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục.
Thay mặt Cục THADS, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát, đồng thời sẽ chỉ đạo công chức, Chấp hành viên đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và phối hợp với các cơ quan hữu quan để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2024 và những năm tiếp theo.
                                                    Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: