Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 9 tháng đầu năm 2023

04/07/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 9 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 29/6/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 9 tháng đầu năm 2023. Hội nghị do đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng chỉ đạo và chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án của Cục.
 
Theo báo cáo về kết quả công tác THADS, hành chính 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã thụ lý 2.962 việc tương ứng số tiền là 180 tỷ 817 triệu 913 nghìn đồng. Trong đó số việc có điều kiện thi hành án là 2.624 việc tương ứng số tiền 131 tỷ 062 triệu 285 nghìn đồng, các cơ quan THADS đã thi hành xong 2.032 việctương ứng với số tiền thi hành xong là 63 tỷ 870 triệu 737 nghìn đồng, đạt tỷ lệ % về việc77.44% (còn thiếu 8.06% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao), về tiền đạt 48.73% (vượt 0.23% so với chỉ tiêu được giao). Theo thống kê, toàn tỉnh có Cục và 05/10 đơn vị (Quảng Hòa, Hạ Lang, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lâm) đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về tiền. Thành Phố, Hòa An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lạc là 05 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu nào.
Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ THADS, hành chính 3 tháng cuối năm 2023.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. Để hoàn thành các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp như: 
  • Tăng cường và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc được đưa vào danh sách án trọng điểm, án có giá trị trên 100 triệu.
  • Thủ trưởng các đơn vị phải kiểm soát 100% các vụ việc liên quan đến thẩm định giá, bán đấu giá của đơn vị.
  • Chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, các vụ việc thi hành án hành chính. Tiếp tục phối hợp tốt với các ngành hữu quan, đặc biệt là Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an, đảm bảo công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Chủ động phối hợp với Trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn để xử lý khoản tiền đã thu được của người phải thi hành án.
  • Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra và kiểm tra.
  • Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS.
  • Quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác Kế toán Ngân sách, Kế toán nghiệp vụ THADS.
  • Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, quan tâm, chăm lo đời sống công chức, người lao động. Hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả, chất lượng các hoạt động do Ngành phát động: Thi công chức THADS giỏi, phong trào thể thao…
 
  Văn phòng Cục THADS tỉnh Cao Bằng
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: