Sign In

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024

20/12/2023

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 1793/KH-CTHADS ngày 16/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2024, chiều ngày 19/12/2023 tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Cục THADS tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Trường Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, PC 10, Trại tạm giam Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Nôi chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía Cục THADS có các đồng chí Lãnh đão Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, Chuyên viên, Kế toán; Về phía Chi cục THADS các huyện, thành phố có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên.
 

Trong năm 2023, Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức tổ chức công việc phù hợp, chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực hiện kịp thời các mặt công tác. Nhờ đó, công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục được quan tâm; Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được củng cố, kiện toàn; Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động không ngừng được tăng cường; Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được trang cấp, đáp ứng yêu cầu công tác; Ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân được nâng lên. Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về việc và tiền được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, cụ thể: việc đạt tỉ lệ 93.09% (vượt 7.59% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao), tiền đạt tỉ lệ 65.97% (vượt 17.47% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao). Theo thống kê kết quả THADS, về tỉ lệ Cao Bằng là địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về việc và đứng thứ 4 toàn quốc về tiền trên tổng số 63 tỉnh, thành của cả nước. Kết quả THADS đạt được góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đối với công tác THADS. Uy tín, hình ảnh của cơ quan THADS trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội tiếp tục được khẳng định và đánh giá tốt hơn.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố đã trình bày các chuyên đề về thực hiện công tác chuyên môn nhiệm vụ như: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, giao chỉ tiêu năm 2024 cho các cơ quan Thi hành án dân sự; Công tác kê biên cưỡng chế, công tác thẩm định giá, bán đấu giá trong hoạt động thi hành án dân sự, các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục; Kết quả kiểm tra năm 2023 và những vấn đề cần khắc phục qua công tác kiểm tra; Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng; Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng và tham luận của Công an tỉnh về công tác phối hợp trong hoạt động THADS, tham luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về công tác phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm sát, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Các chuyên đề, tham luận đã đánh giá sâu kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện công tác THADS và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Trường Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, biểu dương những kết quả, thành tích mà Cục và các Chi cục THADS đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đồng chí yêu cầu Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về THADS, thi hành án hành chính, các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác THADS của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đầy đủ các nhiệm vụ Cải cách tư pháp trong THADS, hành chính; Kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong thời gian qua, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác THADS tại địa phương; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác THADS; Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về THADS, hành chính.      
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hạ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giữ nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động. Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS, chủ động tham mưu theo hướng sáng tạo, đổi mới. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra; sớm phát hiện những vi phạm không đáng có; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, khắc phục những khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đặc biệt là những giải pháp mang tính đột phá, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung của Ngành và đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Tại Hội nghị những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS đã được biểu dương, khen thưởng. Tại Hội nghị, Cục THADS đã phát động thi đua năm 2024 và thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.
 
                                                   Hà Thị Thu Thùy - Văn phòng CTHADS.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: