Sign In

Hội nghị sơ kết 03 năm thự hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự

16/11/2018

Hội nghị sơ kết 03 năm thự hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự
Chiều ngày 15/11/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thự hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự.
 
   
Tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết sau 03 năm thực hiện, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nói chung và công tác THADS nói riêng, thể hiện ở những điểm cơ bản như: Đã tạo được hành lang pháp lý cơ bản bảo đảm cho công tác THADS hiệu quả hơn; cán bộ, công chức trong hệ thống THADS ngày càng được hoàn thiện phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn và tính chất đặc thù của hoạt động này; trình tự thủ tục thi hành án được quy định đầy đủ, cụ thể, dễ thực hiện hơn; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, theo Báo cáo của các cơ quan THADS địa phương, qua kết quả tổng hợp đến nay có 58 nội dung (gồm 4 nhóm) khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định.
Hội nghị đã được nghe các tham luận của Cục THADS thành phố Hải Phòng, Cục THADS Bộ Quốc phòng, Chi cục THADS quận 5, các trao đổi thảo luận của Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp, Vụ 11 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm tra viên cao cấp cho 07 đồng chí và 16 đồng chí được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên cao cấp và Chấp hành viên cao cấp đối với 23 công chức đạt kết quả kỳ thi lên ngạch cao cấp  (trong đó ngạch Thẩm tra viên cao cấp 07, ngạch Chấp hành viên cao cấp 16).
   
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cho biết Kỳ thi nâng ngạch theo chỉ tiêu năm 2016 là kỳ thi đầu tiên mà Bộ Tư pháp tổ chức đối với ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, do đó, việc các công chức được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh cao nhất trong hệ thống THADS cũng vừa là niềm vui, tự hào đối với 23 công chức trên, nhưng đây cũng là thách thức lớn đang đặt ra phía trước đối với các đồng chí. Những công chức được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên cao cấp, Chấp hành viên cao cấp là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính cao, trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, ngành, địa phương, để chúc mừng và khích lệ các đồng chí tiếp tục nỗ lực cống hiến sức mình cho cho sự nghiệp của Bộ Tư pháp nói chung và hệ thống Thi hành án dân sự nói riêng, hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch đối với các đồng chí.
   
Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi đề nghị các Bộ, Ngành, Ban chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Cần tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị định; nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Đối với những nội dung cần hướng dẫn, tiếp tục xây dựng dự thảo, sau khi thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan để hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương thực hiện. 
   

nguồn “Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp: thads.moj.gov.vn”

 
 

Các tin đã đưa ngày: