Sign In

Chi bộ Chi cục thi hành dân sự huyện Bảo Lạc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

13/08/2019

Chi bộ Chi cục thi hành dân sự huyện Bảo Lạc  tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên
        Thực hiện Nghị quyết số 01 – NQ/CB ngày 26 tháng 06 năm 2019 của Chi bộ Chi cục thi hành dân sự về việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Ngày 06 tháng 8 năm 2019 Chi bộ Chi cục thi hành dân sự huyện Bảo Lạc tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng ưu tú Đàm Văn Giang.
 
        Tham dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Lê Quang Băng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng và toàn thể đảng viên Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc.
        Buổi Lễ được thực hiện đúng theo nghi thức quy định của đảng, trong buổi Lễ đồng chí Lê Quang Băng, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định của Ban thường vụ huyện ủy huyện Bảo Lạc về việc kết nạp đảng viên và quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Đàm Văn Giang trong thời gian đảng viên dự bị phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức theo đúng quy định của đảng./.
Lãnh Văn Tâm - Chi cục THADS huyện Bảo Lạc.

Các tin đã đưa ngày: