Sign In

Chi cục THADS huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1393/QCPH/CTHADS-TAND ngày 26/12/2017

18/10/2019

Chi cục THADS huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1393/QCPH/CTHADS-TAND ngày 26/12/2017
          Thực hiện Quy chế phối hợp số 1393/QCPH/CTHADS-TAND ngày 26/12/2017 của Cục THADS tỉnh và TAND tỉnh Cao Bằng trong công tác thi hành án dân sự. Sáng ngày 16/10/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp tại địa phương.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Điệp – Chánh án TAND huyện, đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện; về phía Chi cục THADS có đồng chí Vi Thanh Ái - Phó Chi cục trưởng và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
 
Đ/c Vi Thanh Ái - Phó Chi cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của đồng chí Chi cục trưởng, đồng chí Vi Thanh Ái – Phó Chi cục trưởng - Chủ trì Hội nghị đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1393/QCPH/CTHADS-TAND ngày 26/12/2017 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng và Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng trong công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở Quy chế phối hợp đã được ký kết, ban hành, Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, tập trung đánh giá tình hình phối hợp và những kết quả đã đạt được giữa Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự.
 
Đ/c Nông Thanh Điệp – Chánh án TAND huyện phát biểu tại Hội nghị
         
        
Qua 02 năm triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp số 1393/QCPH-CTHADS-TAND ngày 26/12/2017 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng và Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Phục Hòa đã tạo nên những chuyển biến tích cực, các nội dung phối hợp trong công tác thi hành án dân sự được thực hiện toàn diện. Công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự đã đem lại kết quả khả quan, đáng khích lệ, lãnh đạo các cơ quan thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế phối hợp. Chủ động, thường xuyên áp dụng, phối hợp trao đổi thông tin cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi hành án dân sự trong quá trình vận động, đôn đốc, tổ chức thi hành án, tạo môi trường thuận lợi giúp Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức thi hành đối với các Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật kịp thời được thực thi. Cụ thể là thời điểm từ 30/12/2017 đến 30/9/2019 đơn vị đã tiến hành vận động, tạm thu các khoản tiền do bị cáo hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khắc phục hậu quả với 82 vụ việc, thu được số tiền là 508.862.000,đ (Năm trăm linh tám triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Kết quả công tác năm 2018 và 2019 Chi cục đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được Cục THADS tỉnh giao.
 
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

          Quy chế phối hợp số 1393/QCPH-CTHADS-TAND ngày 26/12/2017 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng và Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng là cơ sở vững chắc để tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Qua đó đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong các Bản án, Quyết định của Tòa án, đảm bảo được nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, ngày càng củng cố hơn niềm tin của nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị đồng thời đóng góp hiệu quả, thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.
  Phan Anh Trung – Chi cục THADS huyện Phục Hòa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: