Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2020: "Tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc tín dụng ngân hàng...."

20/01/2020

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2020:
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 17/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2020. Đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hạ - Phó Cục trưởng Cục THADS, đại diện lãnh đạo các phòng Chuyên môn Cục THADS tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Cao Bằng.
Ông Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng cho biết, năm 2019, Chi cục THADS thành phố Cao Bằng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 111/2015/QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Nghị quyết số 31/NQ-BCS của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021; Chỉ thị số 16/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự; đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phối kết hợp với các cơ quan hữu quan có liên quan...Kết thúc năm 2019, kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao, về việc đạt 96,91% (vượt 11,91% so với chỉ tiêu được giao), về tiền đạt 87% (vượt 37% so với chỉ tiêu được giao).
Với những kết quả đã đạt được, năm 2019 Chi cục THADS thành phố Cao Bằng là một trong  những đơn vị có kết quả thi hành án cao trong toàn Ngành, vinh dự được Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng Quyết định xếp hạng “Tập thể lao động xuất sắc” và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng thay mặt Lãnh đạo Cục THADS biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Cao Bằng, đồng thời chỉ đạo Lãnh đạo Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ý kiến chỉ đạo của Ngành dọc cấp trên về công tác Thi hành án dân sự;  nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa các mặt công tác của đơn vị, tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc tín dụng ngân hàng…Tranh thủ được sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành có liên quan, đồng thời tiếp tục duy trì sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc; Tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019; Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, giải quyết án ngay từ đầu năm, tránh để tình trạng án tồn đọng, kéo dài, việc triển khai nhiệm vụ phải bám sát vào thực tế, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra…
 
Bà Đoàn Thị Hạ - Phó Cục trưởng Cục THADS phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS thay mặt đơn vị  tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Cục THADS tỉnh Cao Bằng và khẳng định sẽ triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trong năm 2020./.
                                                     Thùy Mai - Chi cục THADS thành phố Cao Bằng.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: