Sign In

Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng Báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

18/07/2023

Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng Báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó
         Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (THADS) 19/7/1946-19/7/2023 và 30 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2023 đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng làm Trưởng đoàn tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.
         Đại biểu trong đoàn dự lễ báo công gồm: lãnh đạo Cục THADS, Trưởng, Phó phòng các phòng Chuyên môn thuộc Cục THADS, lãnh đạo 10 Chi cục THADS huyện, thành phố và toàn thể Chấp hành viên các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng.
 

         Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến hôm nay, Ngành THADS đã có truyền thống 77 năm xây dựng và trưởng thành, với những bước chuyển mình gắn với quá trình cải cách, xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, công tác thi hành án dân sự đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đây là một chặng đường phấn đấu đầy gian khổ, bền bỉ của nhiều thế hệ công chức, người lao động làm công tác THADS, gắn liền với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhìn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển trong 77 năm qua có thể thấy, các cơ quan THADS đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường đầy gian khổ và vinh quang đã trải qua. Ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động Ngành THADS vẫn đoàn kết, sáng tạo và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
         Cùng với sự hình thành và phát triển của Hệ thống THADS trên toàn Hệ thống, trải qua thời gian, Ngành THADS tỉnh Cao Bằng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng tr­ưởng thành và lớn mạnh. Đến nay, trải qua hơn 29 năm xây dựng và trưởng thành, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã có sự lớn mạnh vượt bậc, từng bước khẳng định được vai trò của mình trong đời sống xã hội. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, chất lượng đội ngũ công chức ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách Tư pháp. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ qua các năm không ngừng được nâng lên, đặc biệt trong nhiều năm gần đây, mặc dù số việc và tiền phải tổ chức thi hành là rất lớn nhưng các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng luôn đạt và vượt xa so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao; lượng việc, tiền tồn đọng giảm đáng kể qua từng năm; sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các cơ quan hữu quan trong công tác THADS ngày càng sâu sát và hiệu quả hơn. Công tác THADS đang ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu và trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ năm 2010 đến nay, nhiều tập thể, cá nhân công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã được Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng.
 
        Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt toàn thể công chức, người lao động của Ngành THADS tỉnh Cao Bằng đồng chí Cục trưởng Đoàn Thị Hạ xin hứa sẽ không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch, nguyện một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tận tụy với công việc mà Đảng, Nhà nước giao cho; trong mọi suy nghĩ, việc làm đều lấy lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, quyết tâm đưa Ngành THADS tỉnh Cao Bằng cùng với Hệ thống THADS toàn quốc vững bước đi tiếp trên con đường đổi mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời "Kính chúc Bác yên giấc ngàn thu, phù hộ cho Đất nước trường tồn, hưng thịnh, Nhân dân an khang, hạnh phúc và Hệ thống THADS toàn quốc nói chung, Ngành THADS tỉnh Cao Bằng nói riêng ngày càng phát triển".
   
         Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Cơ quan THADS cũng đi thăm và tìm hiểu về Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Đinh Duy - Văn phòng Cục THADS.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: