Sign In

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự 9 tháng năm 2016

25/07/2016

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự 9 tháng năm 2016
Ngày 13/7/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột và các Chấp hành viên đạt giải Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh
 
Tại Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2016, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả đã đạt được của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh trong 9 tháng, (thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 74,48%, về tiền đạt tỷ lệ 26,20%), tỷ lệ số việc giảm chuyển kỳ sau còn dương 3,57%, tiền giảm chuyển kỳ sau dương 21,18%), đồng thời đồng chí cũng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí có cả những yếu kém, sai phạm của Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 03 tháng còn lại của năm 2016.
Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong 03 tháng cuối năm. Tại Hội nghị giao ban, Cục trưởng đã mời các đơn vị đạt tỷ lệ cao trong 09 tháng lên tham luận đưa ra những cách làm hay, các giải pháp tốt đã mang lại hiệu quả cao trong 09 tháng để các đơn vị trong tỉnh học hỏi, áp dụng, đồng thời yêu cầu những đơn vị đạt tỷ lệ thấp và còn nhiều tồn tại, hạn chế phải giải trình nguyên nhân của những sai phạm, tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện trong 03 tháng còn lại của năm công tác để đạt được nhiệm vụ, chỉ tiêu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao đầu năm. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải nêu cao ý chí quyết liệt trong tổ chức thi hành án, đồng thời phải tập trung chỉ đạo sâu sát và đưa ra các biện pháp, giải pháp mang tính đột phá trong tổ chức thi hành án, phấn đấu đến 30/9/2016 các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao (thi hành xong đạt tỷ lệ trên 71% về việc và trên 32% về tiền, tiền và giá trị tài sản được quy ra tiền và giảm ít nhất 5,5% số việc, 3% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có điều kiện.
Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc thực hiện nghiêm và tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm chế độ thời gian làm việc trong đơn vị, tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật, nhất là trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, các quy định của Ngành và địa phương. Tăng cường và đề cao, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. 
Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí Lãnh các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và toàn thể công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải tập trung, quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án cao điểm (đợt 2) từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/206, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc phức tạp và vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đến 30/9/2016, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đạt và vượt cả 4 chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2016.

Đồng chí Bùi Đăng Thủy trao Giấy khen cho các Chấp hành viên đạt giải Hội thi Chấp hành viên
giỏi lần thứ nhất Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

 

 

Các tin đã đưa ngày: