Sign In

Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

27/03/2020

Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 10/12/2019 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 25/3/2020, Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; cùng có các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn Cục, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục.

Phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đã kịp thời, đầy đủ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên được quan tâm thường xuyên. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục những nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ như: xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự và thành lập các đoàn kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo Kế hoạch của Cục trưởng đã đề ra. Qua công tác kiểm tra đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết dứt điểm những hạn chế, tồn tại; thực hiện theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính; Báo cáo công tác hướng dẫn nghiệp vụ, án ngân hàng, án tham nhũng, án trọng điểm …
Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn các Đảng viên sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức dân chủ, sáng suốt để bầu ra Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới chất lượng, đảm bảo được việc thực hiện chủ trương nhất thể hoá.


Kết quả Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới (2020 – 2022). Các đồng chí đã được sự tín nhiệm của Đảng viên chi bộ bầu tái cử lại, đồng chí Phan Hùng Dũng, Bí thư chi bộ; đồng chí Phan Văn Trung, Phó Bí thư Chi bộ.
Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: