Sign In

Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

18/01/2017

Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Sáng 17-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh nhằm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường truyền đạt các nội dung tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về “tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017”.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
 

Các tin đã đưa ngày: