Sign In

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX

31/08/2016

Chiều 30/8, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức bế mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Có thể thấy rằng qua 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình đề ra.

Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình Kỳ họp
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 10 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng có liên quan đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. HĐND tỉnh đã quyết định thông qua Chương trình hoạt động giám sát năm 2017. Ngoài nội dung giám sát thường xuyên, HĐND tỉnh đã quyết định giám sát và thành lập Đoàn giám sát 02 chuyên đề: một là, về tình hình chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản; hai là, về tình hình chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp, tại các Kỳ họp thường lệ năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề tại Kỳ họp, điều này thể hiện sự đổi mới trong công tác giám sát nói riêng và hoạt động của HĐND tỉnh nói chung.

Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu bế mạc Kỳ họp
Đối với các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo tổng kết việc thực hiện các nghị quyết này trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh để có quyết định đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có tính khả thi cao. Về Nghị quyết phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020, HĐND tỉnh đánh giá trong giai đoạn 2010 - 2015, kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk đã dần được phục hồi, phát triển, bước đầu đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, là một yếu tố quan trọng trong mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết này là hết sức cần thiết, nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, trong đó hợp tác xã là nòng cốt, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Về việc bãi bỏ nghị quyết về thu phí đường bộ áp dụng đối với xe mô tô, HĐND nhận định việc thu phí đường bộ đối với xe mô tô là đúng với quy định của Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Phí, lệ phí, song quá trình triển khai, cách thức thực hiện gặp nhiều bất cập, hạn chế, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Thực hiện quy định của Chính phủ, HĐND tỉnh đã quyết định dừng việc thu phí đường bộ đối với xe mô tô nhằm thống nhất thực hiện trong toàn quốc và tại địa phương.
Đối với Nghị quyết về chương trình kiên cố hoá kênh mương, giai đoạn 2016 - 2020 và các nghị quyết còn lại trên cơ sở cân nhắc nguồn lực và điều kiện của địa phương, HĐND tỉnh đã đánh giá và đưa ra những giải pháp đồng bộ, phù hợp đảm bảo tính khả thi cao trong việc triển khai thực hiện.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh báo cáo tại Kỳ họp.
Tại Kỳ họp này, HĐND cũng đã tiến hành chất vấn đối với UBND tỉnh và 07 Sở, ngành. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thu hút và nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cử tri và dư luận xã hội. Nhìn chung, hoạt động chất vấn sôi nổi, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm, không né tránh, bước đầu có sự đổi mới, nội dung các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề bức xúc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
  Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê  đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh; giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là sau khi kiện toàn các cơ quan, chức danh HĐND, UBND các cấp trong tỉnh; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặnh, xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân.
Tin sưu tầm

Các tin đã đưa ngày: