Sign In

Khai mạc Kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa IX

13/12/2016

Khai mạc Kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa IX
Sáng 12/12, Kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa IX đã chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016 và thông qua một số báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng. Tham dự  Kỳ họp có  đồng chí  Êban YPhu, Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố cùng 83 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Kỳ họp.
Tại phiên khai mạc, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2016, kế hoạch năm 2017. Theo đánh giá, năm 2016 cùng với dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế trong nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế có mức tăng khá hơn năm 2015. Tổng sản phẩm xã hội ước đạt 44.571 tỷ đồng, bằng 101,3%, tăng 7,02% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành Nông, lâm, thủy sản chiếm 44,81%; công nghiệp xây dựng ước đạt 14,48%; dịch vụ 38,68%; thuế sản phẩm chiếm 2,03%. Thu nhập bình quân đầu người ước 36,7 triệu đồng/người. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước 17.009 tỷ đồng, bằng 85,95%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 550 triệu USD, bằng 80,9%, tăng 13,9% so với năm 2015. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16 triệu USD, bằng 160%. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước 4.100 tỷ đồng, bằng 97,6%, tăng 20,2% so với năm trước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu khai mạc Kỳ họp
 
Kỳ họp này các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét và quyết định các đề án, tờ trình và thông qua 22 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến 2030; Nghị quyết về thu tiền để  bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016, quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2017; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2017. Xem xét báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền, xem xét kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn...


Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê nhấn mạnh: Kỳ họp thứ III có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tổng kết, nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2016; từ đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2017, đồng chí yêu cầu tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân tồn tại, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh của tỉnh năm 2017.
 
 

Các tin đã đưa ngày: