Sign In

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

15/10/2015

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra. Chiều nay 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chính thức ra mắt.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015 nhận hoa chức mừng đã hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

 
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 56 đồng chí (xếp theo thứ tự A,B,C):
1. Trần Tuấn Anh
2. Đoàn Thị Biên
3. Y Nhuân Byă
4. H' Kim Hoa Byă
5. Võ Văn Cảnh
6. Trần Vĩnh Cảnh
7. Lê Thái Dũng
8. Kiều Thanh Dũng
9. Nguyễn Thành Dũng
10. Nguyễn Hoài Dương
11. Y Dhăm Ênuôl
12. Từ Thái Giang
13. Nguyễn Hoàng Giang
14. Đinh Xuân Hà
15. Nguyễn Tuấn Hà
16. Thái Hồng Hà
17. Lê Văn Hải
18. Nguyễn Thượng Hải
19. Y Dec  H'dơk
20. Nguyễn Thanh  Hiệp
21. Huỳnh Thị Chiến  Hoà
22. Nguyễn Minh Huấn
23. Phạm Quang Hùng
24. Trần Phú Hùng
25. Siu Niê Hương
26. Nguyễn Duy Hữu
27. H' Yim Kđoh
28. Phạm Đăng Khoa
29. Miên Klơng
30. Vong Nhi Ksơr
31. Phan Xuân Lĩnh
32. Doãn Hữu Long
33. Bạch Văn Mạnh
34. Phạm Ngọc Nghị
35. Lê Văn Nghĩa
36. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
37. Y Biêr Niê
38. Y Khút Niê
39. H' Lim Niê
40. Y Thanh Hà Niê Kdăm
41. Y Giang Gry Niê Knơng
42. Nguyễn Hải Ninh
43. Êban Y Phu
44. Trương Hồng Quang
45. Trần Đình Quế
46. Trần Kỳ Rơi
47. Y Quang Siu
48. Phạm Minh Tấn
49. Nguyễn Minh Thuận
50. Lê Quang Tiến
51. Lâm Tứ  Toàn
52. Y Vinh  Tơr
53. Y Lia  Tơr
54. Nguyễn Văn  Tư
55. Đinh Khắc  Tuấn
56. Nguyễn Đình  Viên

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) (xếp theo thứ tự A,B,C):
1. Y Biêr Niê
2. Trần Vĩnh Cảnh
3. Y Dec H'Dơk
4. Y Dhăm Ênuôl
5. Y Thanh Hà Niê Kdăm
6. H' Kim Hoa Byă
7. Huỳnh Thị Chiến Hòa
8.Phan Xuân Lĩnh
9. Phạm Ngọc Nghị
10. Lê Văn Nghĩa
11. Ê Ban Y Phu
12. Trương Hồng Quang
13. Trần Kỳ Rơi
14. Phạm Minh Tấn

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí (xếp theo thứ tự A,B,C):
1. Trịnh Xuân Định
2. Trần Nam Hà
3. Lê Anh Huân
4.  Siu Niê Hương
5.  Y Lia Tơr (Y Sôl Tơr)
6.  Phan Xuân Lĩnh
7. Nguyễn Phúc
8.  Y Quang Siu
9.  Hồ Duy Thành
10. Đỗ Ngọc Thức
11. Trần Thanh Trà

Các tin đã đưa ngày: