Sign In

Công tác văn phòng THADS cần làm tốt nhiệm vụ giúp lãnh đạo chỉ huy, tổ chức công việc cơ quan

28/10/2015

Công tác văn phòng THADS cần làm tốt nhiệm vụ giúp lãnh đạo chỉ huy, tổ chức công việc cơ quan
Trong hai ngày 23, 24/10/2015, tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác văn phòng đối với Chánh Văn phòng các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Hữu Lượng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi.

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương những kết quả, đóng góp của công tác văn phòng Hệ thống thi hành án dân sự, Thứ trưởng Lê Thành Long yêu cầu Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự các địa phương cần tiếp tục nhận thức rõ và triển khai thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của công tác văn phòng, đặc biệt là trong công tác tham mưu, tổng hợp, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy văn phòng cho ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng khẳng định, công tác văn phòng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong mỗi cơ quan hành chính nói chung và trong mỗi cơ quan thi hành án dân sự nói riêng. Công tác văn phòng - như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói- là công tác có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, trên cơ sở đó đề ra các quyết sách đúng đắn. Công tác văn phòng toàn Hệ thống thi hành án dân sự cần tiếp tục nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó cần làm tốt nhiệm vụ giúp lãnh đạo chỉ huy, tổ chức công việc của cơ quan một cách có hiệu quả.
Theo Chương trình, Hội nghị đã được nghe Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng trình bày Chuyên đề “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan hành chính”. Phần trình bày của đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh những lợi ích của báo chí, kỹ năng cần có của người phát ngôn, kinh nghiệm trả lời báo chí và phản hồi thông tin báo chí, yêu cầu chủ động, định kỳ thông tin về tình hình công tác của cơ quan đến Nhân dân để tránh việc suy diễn do thiếu thông tin hoặc thông tin không kịp thời. Đặc biệt, trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đồng chí Cục trưởng cũng gợi ý việc nghiên cứu, chủ động phương án ghi hình và thông tin cho báo chí việc thi hành một số vụ việc phức tạp, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương để chủ động hơn về tư liệu, tạo niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của dư luận xã hội.
Trong Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng các Cục Thi hành án dân sự”, PGS.TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã phân tích một cách toàn diện về các chức năng, nhiệm vụ của công tác văn phòng và tập trung làm rõ hai nhóm nhiệm vụ tham mưu và tổng hợp. Qua kinh nghiệm hàng chục năm trực tiếp làm công tác văn phòng tại các cơ quan Đảng, Chính phủ, PGS.TS Văn Tất Thu cho rằng hiệu quả của công tác tham mưu, tổng hợp sẽ giúp Văn phòng làm tốt vai trò là “nhạc trưởng” trong việc giúp lãnh đạo tổ chức, điều hành, phối hợp công việc chung của cơ quan, đơn vị.
Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016), các đại biểu tham dự Hội nghị đã thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào - “Thủ đô kháng chiến” và dâng hương tại Khu di tích của Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, vùng đất cách mạng đã đùm bọc, cưu mang, che chở nghĩa tình cho Bộ Tư pháp trong thời kỳ Bộ dời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc theo lời kêu gọi kháng chiến, kiến quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1949- 1951) và là nơi đã khởi nguồn một nền Tư pháp mới của đất nước ta - nền Tư pháp Nhân dân./.
                              Văn phòng Tổng cục THADS
Để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ của công tác văn phòng, ngay từ năm 2013, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tập trung tổ chức tập huấn, hướng dẫn lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự các địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ công tác văn phòng được giao trên địa bàn quản lý. Nhờ đó, mặc dù còn khá non trẻ nhưng công tác văn phòng của toàn Hệ thống đã từng bước đi vào nền nếp, tính chuyên môn, chuyên nghiệp từng bước được nâng cao, được lãnh đạo tin cậy, bước đầu phục vụ có hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các Cục, góp phần quan trọng và thiết thực tạo chuyển biến tích cực trong kết quả thi hành án dân sự. Với sự nỗ lực của toàn Hệ thống, trong đó có phần đóng góp của công tác văn phòng, năm 2015, toàn Hệ thống đã thi hành xong 533.985 việc, thu được gần 42.820 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,08% về việc và 76% về tiền; so với năm 2011, tăng 153.995 việc (tăng 40,52% về việc) và 32.651 tỷ đồng (tăng 321% về tiền). Kết quả đạt được cho thấy công tác thi hành án dân sự đã và đang có những tiến bộ rõ rệt, với xu hướng ngày càng bền vững, góp phần quan trọng, tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, qua đó, cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015./.
 
 

Các tin đã đưa ngày: