Sign In

Giấy triệu tập số 593/GTT-CTHADS ngày 12.12.2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

17/12/2020

Giấy triệu tập Hội nghị trực tuyến Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo và Hội nghị Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác quản lý và xử lý vật chứng.
Các tin đã đưa ngày: