Sign In

HUYỆN NẬM PỒ TỔ CHỨC LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/03/2016

HUYỆN NẬM PỒ TỔ CHỨC LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Ngày 10/3/2016, tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ, Liên ngành tố tụng của huyện đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
        Đến dự và chỉ đạo Lễ ký có đồng chí Thùng Văn Siêng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy huyện Nậm Pồ, đồng chí Điêu Bình Dương – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo 4 Ngành tố tụng tham gia lễ ký gồm: Chi Cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện.
Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Nậm Pồ gồm có 3 Chương, 23 Điều, quy định mục đích phối hợp, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, phương thức phối hợp, các nội dung phối hợp và tổ chức thực hiện.     
      Phát biểu chỉ đạo Lễ ký đồng chí Thùng Văn Siêng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy huyện Nậm Pồ  đánh giá cao việc tham mưu của các cơ quan tố tụng trong việc xây dựng và tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định việc ký Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với các cơ quan Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế liên ngành số 156/2014/QCLN/CTHADS-CAT-TANDT-VKSNDT ngày 28/5/2014 giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên, còn là một đòi hỏi khách quan, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự của huyện Nậm Pồ. Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bốn Ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác như: Phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về họp bàn và chỉ đạo cưỡng chế thi hành án dân sự; Phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác Thi hành án dân sự; Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành…
        Với những nội dung đó, việc ký Quy chế phối hợp giữa 4 ngành tố tụng sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện và hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự của huyện Nậm Pồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2016 và những năm tiếp theo phục vụ tốt nhiệm vụ chí trị  địa phương và của Ngành.
                                                                      Người viết:       
                                   Đoàn Trọng Ngôn – Chi cục THADS huyện Nậm Pồ
 

Tác giả ảnh: Đoàn Trọng Ngôn
Theo thads huyện Nậm Pồ

Các tin đã đưa ngày: