Sign In

BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2010-2015 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 2015-2020

08/07/2015

“ Chiều ngày 05/02/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Cục, Chi cục trưởng và Phụ trách Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố”.


Cục trưởng Lường Văn Sương chủ trì hội nghị.

    Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống với 19 dân tộc anh em, trong đó dân tộc HMông và Thái chiếm trên 70%, còn lại là các dân tộc khác, địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán, giao thông đi lại khó khăn, phần lớn đối tượng phải thi hành án hiện đang chấp hành án phạt tù không có tài sản để thi hành, trình độ nhận thức và hiểu biết về pháp luật của nhận dân các dân tộc ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, đây cũng là điểm khó khăn chung đối với công tác thi hành án của nhiều địa phương trong cả nước. Trong 5 năm (2010-2015) phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên tất cả các mặt ngay từ những ngày đầu năm; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời đã góp phần động viên công chức thi hành án và người lao động hoàn thành nhiệm vụ công tác và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đội ngũ công chức, người lao động ngày càng có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có thái độ phục vụ tốt, có tinh thần giữ gìn đoàn kết nội bộ; có ý thức xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương phát động.

Hàng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015. Từ điều kiện thực tế của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục đã chủ động xác định rõ nguyên nhân, giải pháp để tìm ra biện pháp giải quyết đề ra các giải pháp đồng bộ về nghiệp vụ. Trong đó thông qua việc phát động các phong trào thi đua hàng năm đã khích lệ công chức thi hành án và người lao động khắc phục khó khăn trong công việc, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, kết quả thi hành án đã có những chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước, nhiều sáng kiến trong công tác thi hành án được đưa vào thi hành thực tế trong công tác thi hành án. Đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân; chủ động rà soát, phân loại, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác thuyết phục, động viên các đương sự tự nguyện thi hành án; đồng thời chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất chính trị cho đội ngũ công chức thuộc các cơ quan Thi hành dân sự trong tỉnh; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ công chức; tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, kéo dài có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 được Cục Thi hành án dân sự tỉnh xác định: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người công chức thi hành án, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành án, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm, để kết quả công tác thi hành án dân sự ngày càng được  nâng lên ngang tầm nhiệm vụ, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Ngành thi hành án trong hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tại hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong phong trào thi đua ngành Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 – 2015./.                                                                                                               

       Ngày 05/02/2015-  Người viết:
     CTV: Đỗ Thành Trung

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Chung
Theo văn phòng

Các tin đã đưa ngày: