Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Điện Biên: TỔ CHỨC KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN

08/07/2015

Xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa  quan trọng, nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Ngành. Thực hiện nghị quyết của Chi bộ về công tác phát triển Đảng, chiều ngày 27/4/2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức kết nạp 02 đảng viên”.
 

Cục trưởng Lường Văn Sương trao quyết định kết nạp đảng viên cho hai đảng viên mới.
 
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Dương Thị Kim Lan- Phó Bí thư chi bộ đã đọc các Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên đối với 02 đồng chí: Phan Thị Hương ( Sinh ngày 20/10/1985)-công tác tại Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; Nguyễn Tiến An ( Sinh ngày11/10/1985)- công tác tại Văn phòng Cục. 
     Thay mặt Cấp uỷ Chi bộ, đồng chí Lường Văn Sương, Bí thư Chi bộ- Cục trưởng đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các đồng chí Phan Thị Hương và Nguyễn Tiến. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 2 đảng viên mới được kết nạp khi đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư yêu cầu các đồng chí được kết nạp phải tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ của người đảng viên, nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trở thành những đảng viên gương mẫu cho các quần chúng noi theo. Phân công các đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ 02 đồng chí đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
      Các đảng viên Phan Thị Hương và Nguyễn Tiến An đã tuyên thệ: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 
                                                                  Ngày 27/4/2015
                                                        CTV: Đỗ Thành Trung
                                                       Cục THASDS tỉnh Điện Biên
        

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Chung
Theo văn phòng

Các tin đã đưa ngày: