Sign In

Cục Thi hành án tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

25/01/2024

Ngày 24/01/2024, Cục Thi hành án hành án dân sự (THADS) và Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 theo đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.
          Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lường Văn Sương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đồng chí Đoàn Trọng Ngôn - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh và toàn thể công chức, người lao động tại Cục THADS tỉnh cùng tham dự.

          Tại Hội nghị đại diện Lãnh đạo Văn phòng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, Trong năm 2023, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, về việc đạt tỷ lệ 92,53% (vượt 8,53%); về tiền đạt tỷ lệ 76,89% (vượt 26,39%); đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2024; đại diện Ban thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.
                Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến góp ý thẳn thắn từ công chức, người lao động trên tinh thần dân chủ, khách quan, cởi mở, nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch công tác với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm tới.
          Hội nghị đã bầu tín nhiệm Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định,đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị với 5 chỉ tiêu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2024.
          Đồng chí Lường Văn Sương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao tinh thần của công chức, người lao động đã có sự quyết liệt, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công từ đầu năm, từ đó góp phần vào thành tích chung đạt được của đơn vị trong năm 2023. Năm 2024, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cao hơn, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi công chức, người lao động phải nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để làm tròn trách nhiệm được giao. Để thực hiện được điều đó, trước hết là từng đồng chí Cấp ủy viên, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nâng cao đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật… quyết tâm xây dựng Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn Cục THADS tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 đã biểu quyết thông qua. Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và khát vọng vương lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: