Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự và công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022

07/01/2022

“ Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, chiều ngày 06/01/2022, Cục THADS tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS và công tác của Ban chỉ đạo THADS tỉnh năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên, Trại giam Nà Tấu; Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng kiểm sát thi hành án (Viện KSND tỉnh) cùng toàn thể lãnh đạo và công chức thuộc Cục, Chi cục trưởng 10 Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc”.
Báo cáo kết quả công tác năm 2021đã nhận định: Mặc dù biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất còn thiếu và chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trên địa bàn tỉnh, nhưng Cục THADS tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các Chi cục trực thuộc nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao năm 2021; chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và áp dụng nhiều giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trong đó thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: “vừa tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19”; tập thể Lãnh đạo, công chức trong ngành luôn đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kết quả công tác THADS toàn tỉnh trong năm 2021 đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (cụ thể: chỉ tiêu thi hành xong về việc đạt 93,37% và về tiền đạt 72,88%, vượt 10,37% về việc và 31,78% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao); bộ máy tổ chức của Cục và các Chi cục tiếp tục được củng cố, kiện toàn; Cục và các Chi cục đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo THADS nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS tại địa phương; công tác phối hợp liên ngành trong THADS tiếp tục được duy trì thực hiện hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án được đẩy mạnh thực hiện; việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác được thực hiện thường xuyên; đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án tại Cục và các Chi cục được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; việc thực hiện chế độ, chính sách cho công chức, người lao động được quan tâm thực hiện tốt.
                            
                                                            Toàn cảnh Hội nghị
Với những thành tích đã đạt được, Cục THADS tỉnh Điện Biên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận xếp hạng Tốt trong tốp 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc hoàn thành tốt 02/02 chỉ tiêu về THADS.
          Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Cục THADS tỉnh xác định: tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC tại địa phương, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC; đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn, kết hợp phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 trong việc triển khai thực hiện công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của Cục đối với các Chi cục; xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì tốt công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan hữu quan trong THADS, theo dõi THAHC; tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo THADS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn; tăng cường, chủ động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trên địa bàn. Toàn ngành quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2022.
          Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham luận của Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ về các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu về THADS; tham luận của đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác THADS giữa Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan THADS.
                          
                                                               Tham luận của một số đại biểu
          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Cục THADS tỉnh đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2022, Cục THADS tỉnh cần tiếp tục bám sát chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022 của Tỉnh để cụ thể hóa và bổ sung kịp thời vào Kế hoạch công tác năm của Ngành cho phù hợp; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo Cục, phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc, đặc biệt là bổ sung đội ngũ Chấp hành viên còn thiếu; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại kéo dài, vượt cấp.
Về hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS: đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2022, Cơ quan THADS hai cấp - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo THADS cần chủ động phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
          Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021 cho 01 tập thể; tặng Bằng khen về thành tích công tác năm 2020-2021 cho 01 tập thể và 01 cá nhân; tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể. Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân.

            Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, định hướng chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh và sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện vào Kế hoạch công tác năm 2022 của Ngành để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn rằng trong năm 2022, lãnh đạo Tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh và lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Cục THADS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Tại Hội nghị này, đồng chí Cục trưởng đã kêu gọi toàn thể công chức thi hành án dân sự tỉnh nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: