Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022

20/04/2022

     Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 20/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm, đồng chí Lường Văn Sương, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
          
          Sau 06 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, lan rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh, nhiều công chức tại Cục và các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc đã mắc Covid-19, tại các đơn vị phối hợp cũng có có ca nhiễm Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Theo Báo cáo kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm 2022, công tác THADS, theo dõi THAHC, các cơ quan THADS tỉnh Điện Biên phải thi hành 1.914 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 1.615 việc (chiếm 84,3% tổng số phải thi hành), số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 290 việc (chiếm 15,1% tổng số phải thi hành). Kết quả đã giải quyết xong 1.217 việc, tăng 26 việc (2,2%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 75,36% (giảm 0,45% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng số tiền phải thi hành là 130.809.372.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 80.707.801.000 đồng (chiếm 61,7% tổng số phải thi hành), số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 31.754.977.000 đồng (chiếm 24,2% tổng số phải thi hành). Kết quả số tiền thi hành xong là 32.446.819.000 đồng, tăng 9.380.723.000 đồng (40,6%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 40,20% (tăng 6,29% so với cùng kỳ năm 2021).
                 Về thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng: Tổng số phải thi hành là 34 việc, với số tiền là 54.049.524.000 đồng. Kết quả thi hành xong 10 việc thu được số tiền là 13.356.553.000 đồng, đạt tỷ lệ 37,04% về việc và và 26,54% về tiền, tăng 05 việc (100%) và tăng 10.809.174.000 đồng (424,3%) so với cùng kỳ năm trước. Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Tổng số phải thi hành là 1.526 việc, với số tiền là 18.798.563.000 đồng. Kết quả: đã thi hành xong 1.138 việc, thu được số tiền là 7.535.881.000 đồng, đạt tỷ lệ 84,80% về việc và 66,17% về tiền, tăng 38 việc (3,4%) và tăng 3.929.370.000 đồng (108,9%) so với cùng kỳ năm trước. Về thi hành án phần dân sự trong các Bản án, quyết định hình sự đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại các Trại giam, Trại tạm giam: Tổng số phải thi hành là 957 việc, với số tiền là 21.147.321.000 đồng. Kết quả: đã thi hành xong 611 việc, với số tiền là 3.837.156.000 đồng, đạt tỷ lệ 63,8% về việc và 18,14% về tiền, tăng 66 việc (12,1%) và tăng 1.482.282.000 đồng (62,9%) so với cùng kỳ năm trước.
        Các cơ quan THADS trong tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 38 vụ việc; số vụ việc cưỡng chế thành công là 26 và không thành công là 01; số vụ việc đương sự tự nguyện là 0 và không tự nguyện là 03; số vụ chưa tổ chức cưỡng chế 08. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS đối với 05 việc, với số tiền là 46.443.000 đồng. Kết quả đã thực hiện xét miễn được 01 việc với số tiền là 8.303.000 đồng, đã đã xét giảm được 01 việc với số tiền là 10.801.000 đồng. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp 27 lượt công dân tại trụ sở cơ quan, trong đó: Cục THADS tiếp 02 lượt, các Chi cục trực thuộc tiếp 25 lượt. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo mà Cục và các Chi cục đã tiếp nhận và thuộc thẩm quyền giải quyết là: 04 đơn tố cáo (tại Cục 02; Chi cục 02). Kết quả Cục và Chi cục đã thụ lý, giải quyết xong dứt điểm 03/04 đơn tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong THADS; còn lại 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục đang thụ lý giải quyết.
          Tham gia thảo luận và phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất khẳng định kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như: tỷ lệ giải quyết về tiền của một số đơn vị còn thấp, chưa đảm bảo tiến độ chỉ tiêu được giao, kỹ năng tác nghiệp của một số Chấp hành viên, công chức chưa cao; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu tiêu, nhiệm vụ THADS…
          Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Lường Văn Sương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể và cá nhân các cơ quan, đơn vị đã góp phần vào kết quả chung công tác THADS toàn tỉnh đã đạt được như trong Báo cáo đã nêu. Cục trưởng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc nghiêm túc nhìn nhận lại một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng đó là: Tiếp tục bám sát Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh, Kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chủ động thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung mọi nguồn lực hiện có cho công tác giải quyết án; tăng cường bám sát cơ sở, xác định địa bàn trọng điểm, vụ việc trọng điểm, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS; thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục thi hành án, công tác xác minh, kê biên, cưỡng chế thi hành án, các quy định về thẩm định giá, lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản...; nghiêm túc thực hiện tự kiểm tra theo Kế hoạch, báo cáo kết quả tự kiểm tra theo đúng thời gian Tổng cục THADS yêu cầu; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả các phần mềm hiện có; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, quyết tâm, nỗ lực nâng cao tỷ lệ THADS lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022).
 
Tin bài và ảnh: Hà Huy Thành - Văn phòng Cục

Tác giả ảnh: Hà Huy Thành
Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: