Sign In

Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

02/03/2023

Ngày 02/3/2023, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Lường Văn Sương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn của Công đoàn Cục THADS tỉnh.
 
 
Đ/c Đoàn Trọng Ngôn, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn Cục
              Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy Chi bộ, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của tỉnh; Nghị quyết của Chi bộ và chương trình nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III đề ra. Thực hiện tốt Điều lệ, Hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh. Triển khai bám sát nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan để vận động đoàn viên thực hiện. Thường xuyên tham mưu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn, qua đó đã thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: chưa có tính đột phá cao, chưa thực sự là diễn đàn để đoàn viên công đoàn trao đổi, bày tỏ ý kiến; có những thời điểm chưa thực sự sôi nổi, chưa tổ chức được nhiều hoạt động phong trào tạo sân chơi cho đoàn viên; một số hoạt động hiệu quả chưa cao; nội dung sinh hoạt của công đoàn chưa phong phú, thiếu sáng tạo; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan có thời điểm chưa kịp thời. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Đ/c Lường Văn Sương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

                 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lường Văn Sương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tạo nhiều hoạt động phong trào tạo sân chơi cho đoàn viên; chủ động phối hợp với các tổ chức ddaonf thể cơ quan và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan; chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
 
Đ/c Trần Thị Thu Hằng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

               Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội khóa III và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....
 
Ban Chấp hành Công đoàn Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028
 
              Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: