Sign In

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN; CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH (23/12/2016)

     “ Ngày 08/12/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy các mặt kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới trên địa bàn toàn tỉnh”, Cục thi hành án dân sư tỉnh xin đăng tải toàn văn nội dung của Chỉ thị.

THÀNH TỰU TRONG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (24/06/2016)

      Dưới chế độ phong kiến, pháp luật về thi hành án dân sự ở nước ta điều chỉnh hoạt động thi hành án dân sự cùng với hoạt động xét xử của Toà án, các luật lệ lúc bấy giờ được ban hành như: Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long chưa phân định rõ ràng giữa thủ tục thi hành án và thủ tục xét xử. Đến giai đoạn đất nước ta dưới thời nửa phong kiến nửa thuộc địa, pháp luật về thi hành án dân sự quy định thủ tục thi hành án dân sự chủ yếu do tổ chức Thừa phát lại thực hiện; theo quy định tại Luật Tố tụng dân sự ban hành kèm theo Nghị định ngày 16/3/1910 của Toàn quyền Đông Dương thì Thừa phát lại được giao làm nhiều công việc có tính chất hành chính tại Toà án và thi hành các bản án.

Công bố biểu trưng và ca khúc Thi hành án dân sự (24/06/2016)

       PLO) - Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố và hướng dẫn sử dụng biểu trưng (logo) THADS.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên: KHAI MẠC HỘI THI CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI LẦN THỨ NHẤT (04/05/2016)

      “Hòa chung không khí sôi nổi thi đua lập thành tích và hưởng ứng những sự kiện quan trọng trong các hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016). Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 09/4/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã long trọng tổ chức khai mạc Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất”. 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (04/06/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).

Tổ chức tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân (07/05/2015)

Kể từ ngày 01/06/2015 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sẽ có hiệu lực thi hành, nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra, trong đó có nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao.

Chùm ảnh đẹp ngày truyền thống Ngành THADS Việt Nam (04/05/2015)

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc ninh tổ chức hội nghị sơ kết và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thônga Ngành thi hành án dân sự Việt Nam 19/7
Các tin đã đưa ngày: