Sign In

Yêu cầu rà soát báo cáo vụ Công ty TNHH Yo Limited

13/11/2015

         Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 01/2015/PS-TBTA ngày 09/11/2015 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thục tục phá sản đối với Công ty TNHH Yo Limited, địa chỉ: khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (có bản sao gửi kèm).
          Nay Cục Thi hành án dân sự tỉnh  yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa khẩn trương rà soát và báo cáo chi tiết các vụ việc án liên quan đến Công ty TNHH Yo Limited, địa chỉ: khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Trường hợp có thụ lý tổ chức thi hành án đối với Công ty TNHH Yo Limited, địa chỉ: khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là người phải thi hành án thì tạm đình chỉ tổ chức thi hành án theo yêu cầu của Tòa án nhân dân huyện Long Thành theo qui định.
         Yêu cầu Chi cục trưởng, thủ trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa khẩn trương thực tổ chức rà soát và có báo cáo về Cục thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 20/11/2015, để tổng hợp thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Long Thành đúng qui định./.
 
Các tin đã đưa ngày: