Sign In

Phân công vị trí công tác của Công chức Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

18/11/2015

 Đảm bảo hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nghiệp vụ nói riêng và Cục Thi hành án dân sự nói chung góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai theo nhiệm vụ năm 2016 được giao. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ công chức thuộc Phòng theo trình độ năng lực được đào tạo và thực tiễn, nhằm phát huy tính chủ động, tinh thần sáng tạo để phấn dầu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, và chỉ tiêu của ngành.
Các tin đã đưa ngày: