Sign In

Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

18/12/2017

Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018
Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó tổng cục trưởng – Tổng cục Thi hành án dân sự;  đồng chí Trần Hoài Phú – Phó cục trưởng – Cục công tác phía nam – Bộ tư pháp; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của ngành thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
        Hội nghị đã nghe và thảo luận, đánh giá một cách toàn diện các Báo cáo quan trọng, bao gồm: báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị triển khai công tác THADS toàn quốc năm 2018; báo cáo tình hình công tác THADS năm 2017 và phương hướng, Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm THADS năm 2018; tham luận - Phát biểu ý kiến của các Phòng chuyên môn thuộc Cục và của Chi Cục các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018;

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực và đồng chí Nguyễn Quốc Hùng đã biểu dương thành tích của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời yêu cầu phải tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm công tác 2017, đưa ra những dự báo về tình hình thực tế và khó khăn trong thời gian sắp tới để có kế hoạch, giải pháp khắc phục kịp thời, thích ứng. Các đồng chí mong muốn và tin tưởng trong năm 2018 các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạt thành tích cao hơn năm 2017.
 
       Thay mặt cán bộ, công chức thi hành án dân sự toàn tỉnh, đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Cục THADS và lãnh đạo UBND tỉnh, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự và hứa sẽ thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.
                                                         
       Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện một số nội dung sau đây: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Hệ thống THADS; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực công tác chuyên môn; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thuyết phục, hòa giải trong THADS; tập trung triển khai nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn đội ngũ công chức; nâng cao hiệu quả công tác tài chính, kế toán; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm sát, giám sát đối với hoạt động THADS; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ.
       Với quyết tâm chính trị cao nhất, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phấn đấu tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ, nội dung công việc theo lộ trình kế hoạch công tác đã đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018.

Tác giả ảnh: Nguyễn Đức Tôn
Theo Nguyễn Đức Tôn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: