Sign In

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm và bàn giao công tác lãnh đạo tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn

10/06/2022

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm và bàn giao công tác lãnh đạo tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn
         Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TCTHADS ngày 26/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo và Quyết định số 423/QĐ-TCTHADS ngày 26/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động công chức thi hành án dân sự. Ngày 09/6/2022, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm và tổ chức bàn giao công tác lãnh đạo tại Chi cục THADS huyện Đồng Văn.
         Dự lễ công bố quyết định và bàn giao công tác, có đồng chí Lâm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Đồng Văn.
         Phát biểu sau khi công bố và trao các Quyết định về việc điều động đồng chí  Lương Văn Thiệu – Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đồng Văn đến nhận công tác tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Kim Sơn Trúc – Chấp hành viên trung cấp, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Hà Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đồng Văn, kể từ ngày 01/6/2022, đồng chí Cục trưởng đề nghị đồng chí Lương Văn Thiệu và đồng chí Kim Sơn Trúc sau khi đến tiếp nhận công tác tại địa bàn, đơn vị mới cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
          Sau khi chỉ đạo thực hiện bàn giao công tác lãnh đạo tại Chi cục THADS huyện Đồng Văn theo đúng quy định, đồng chí Cục trưởng đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Kim Sơn Trúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chi cục THADS huyện Đồng Văn đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền địa phương giao.
         Phát biểu sau khi thực hiện công tác bàn giao, đồng chí Lương Văn Thiệu và đồng chí Kim Sơn Trúc chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Cục THADS luôn tạo điều để các đồng chí phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua, hứa tiếp tục nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại địa bàn, đơn vị mới trong thời gian tiếp theo./.
                                                                                                                                       Hà Anh Tú
                                                                                                                      Chi cục THADS huyện Đồng Văn
 
 

Các tin đã đưa ngày: