Sign In

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2017

07/07/2017

Thực hiện chương trình Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang, ngày 07/7/2017, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự trong 9 tháng năm 2017 và thảo luận các giải pháp để nâng cao hơn nữa kết quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tiếp theo. 
 Thành phần tham gia Hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, kế toán các Chi cục Thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị đồng chí Lâm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã thông qua tình hình hoạt động, kết quả công tác thi hành án của toàn tỉnh trong 9 tháng năm 2017.
Theo đó, trong 9 tháng năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn như số lượng việc và tiền mới thụ lý tăng cao, tính chất vụ việc phức tạp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thường xuyên xảy ra mưa lũ, sạt lở... đã ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, với đội ngũ đa số là cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, tinh thần tận tụy với công việc, đoàn kết nhất trí, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nên trong 9 tháng đầu năm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đạt được thành tích tốt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao.
 Trong 9 tháng năm 2017 toàn tỉnh đã thụ lý: 2.326 việc = 74.027.714.000đ. Trong đó: Ủy thác thi hành án 26 việc = 5.195.182.000 đồng; Tổng số việc còn phải thi hành là: 2.300 việc = 68.832.532.000 đồng. Đã xác minh, phân loại có điều kiện giải quyết là: 1.929 việc = 27.859.967.000 đồng, số chưa có điều kiện giải quyết: 371 việc = 40.972.565.000 đồng. Kết quả giải quyết xong/ số có điều kiện là: 1.580 việc = 7.755.466.000 đồng. Tồn chuyển kỳ sau: 720 việc = 61.077.066.000 đồng. Tỷ lệ giải quyết về việc đạt chỉ tiêu (82%) vượt 8% chỉ tiêu Tổng cục giao, nhưng tỷ lệ giải quyết về tiền chưa cao (đạt 28%), còn thiếu 06% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
Trên cơ sở kết quả công tác của toàn tỉnh, Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Cục và các đại biểu tham dự Hội nghị. Các ý kiến phát biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp khắc phục, tháo gỡ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong những tháng tiếp theo.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Anh Tuấn – Cục trưởng nhận định công tác thi hành án dân sự trong 9 tháng đầu năm có sự chuyển biến tích cực, hoạt động thi hành án dân sự đã đi vào nề nếp và hiệu quả. Các đơn vị thi hành án dân sự trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ của Kế hoạch công tác năm 2017, công tác nghiệp vụ được chú trọng, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức được nâng cao, thủ tục THADS được tuân thủ theo quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. 100% đơn thư khiếu nại được giải quyết kịp thời, đúng quy định, không phát sinh đơn thư tố cáo. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách của cán bộ công chức được quan tâm, công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định.
Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017, đồng chí Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức; công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức khi giao thực hiện nhiệm vụ. Đối với Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Phòng, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Chi cục THADS trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành văn bản, quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được giao. Yêu cầu Phòng Nghiệp vụ có giải pháp quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhanh chóng giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, số lượng tiền lớn, nhạy cảm, phức tạp, có vướng mắc còn tồn đọng. Đồng thời, các Chi cục Thi hành án dân sự cần huy động tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao, tăng cường công tác rà soát, xác minh phân loại án, nghiêm túc trong việc ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành đúng quy định, tập trung quyết liệt giải quyết ngay các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là những vụ việc có số tiền phải thi hành lớn.
Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng cũng đã trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su phì) và 04 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự theo Kế hoạch số 690/KH-TCTHADS ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1).


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: