Sign In

Quyết định số:1338 /QĐ-CTHADS (13/01/2016)

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016)
 
 

Yêu cầu chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016 (29/12/2015)

V/v chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị
triển khai công tác THADS năm 2016

Thông báo giờ làm việc mùa đông (03/11/2015)

Ngày 16/10/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương ban hành Thông báo số 1234/TB-CTHADS về giờ làm việc mùa đông để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành

Thời gian Làm việc Mùa Đông (19/10/2015)

Thời gian làm việc Mùa Đông:
Bắt đầu từ:02/11/2015 đến ngày 31/03/2016

Buổi sáng từ  : 07h 30 đến 12 h
Buổi chiều từ : 13h  00 đến 16h 30

Quy chế Phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Dương và Cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự (08/09/2015)

        Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác Thi hành án dân sự, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Dương và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án dân sự.


 
Các tin đã đưa ngày: