Sign In

Hoạt động của Cục

ĐẢNG BỘ CỤC THADS TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC LỄ MITTINH KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

03/02/2023

Trong không khí vui tươi phấn khởi đón mừng mùa xuân mới, trên cơ sở Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2023, Kế hoạch...

Thông tin khác

Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam trên chặng đường 93 năm lịch sử

03/02/2023

Với 93 mùa Xuân, Đảng ta trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, nhưng vinh quang và rất đỗi tự hào. Trong 93 năm qua, chúng ta kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chiến đấu hy sinh vì độc...