Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS Nam Sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023 và giải quyết dứt điểm các vụ việc

24/05/2023

Ngày 23 tháng 5 năm 2023 Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách tổ chức họp trù bị cưỡng chế thi hành án dân sự, Chủ trì buổi họp có đồng chí Vương Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Các đồng...

Thông tin khác

Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam trên chặng đường 93 năm lịch sử

03/02/2023

Với 93 mùa Xuân, Đảng ta trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, nhưng vinh quang và rất đỗi tự hào. Trong 93 năm qua, chúng ta kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chiến đấu hy sinh vì độc...