Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động của Cục

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

29/04/2021

Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2021

17/12/2020

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2021.