Sign In

Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Nam Sách

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Nam Sách

24/06/2022

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự (THADS) năm 2022 và Quyết định  số 680/QĐ-CTHADS ngày 27/5/2022 của Cục THADS tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra công tác THADS năm 2022. Ngày 20/6/2022,  Đoàn kiểm tra của Cục THADS...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Chi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024

21/04/2022

Chiều ngày 20/4/2022, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2024) nhằm đánh giá kết quả công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022-2024...