Sign In

Cục THADS tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2021 và triển khai thực hiện Nghị quyết phối hợp năm 2022

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Nam Sách tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Thế Liệt, bà Trần Thị Cam và vụ việc ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang

12/01/2022

Nhằm thực hiện các mục tiêu về nhiệm vụ chuyên môn tổ chức thi hành án dân sự năm 2022. Ngày 29/12/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thi hành án và xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với...

Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án vô hiệu là việc dân sự hay vụ án dân sự

14/07/2021

Chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án vô hiệu và/hoặc yêu cầu hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó (ví dụ: hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là việc dân sự hay vụ án dân sự. Chấp hành viên sẽ thực...