Sign In

PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TẠI CHI CỤC THADS THỊ XÃ KINH MÔN (22/09/2022)

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 1389/QĐ-CTHADS ngày 13/9/2022 và kế hoạch kiểm tra số 1395/KH-ĐKT  ngày 14/9/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra chuyên đề tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng phòng NV và TCTHA  làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên.

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (15/09/2022)

Chiều ngày 14/9/2022, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII . Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục, toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ Cục.

CHI BỘ PHÒNG KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ (2022-2025) (09/09/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 03/ĐUK ngày 6/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hướng dẫn số 01 ngày 30/6/2022 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025, sáng 08 tháng 9 năm 2022 Chi bộ Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

CHI BỘ PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ (2022-2025) (08/09/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 03/ĐUK, ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA ĐỒNG CHÍ CỤC TRƯỞNG VỚI PHÒNG NV VÀ TCTHA (31/08/2022)

Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nghiệp vụ thi hành án đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. trong nhiều năm gần đây , phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án luôn cố gắng đi đầu trong công tác tổ chức thi hành án trong tỉnh.

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 (31/08/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 03/ĐUK, ngày 6/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 01 ngày 30/6/2022 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025, chiều ngày 30 tháng 8 năm 2022 Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. (26/08/2022)


Thực hiện Hướng dẫn số 03/ĐUK, ngày 6/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 01 ngày 30/6/2022 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025, chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022 Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức  Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Cán bộ Công chức Cục THADS tỉnh Hải Dương tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022 (24/08/2022)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương và Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương về việc tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” năm 2022, 07 công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham gia hiến máu.

Cục THADS tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong thi hành án dân sự năm 2022 (23/08/2022)

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh nghe các Chi bộ báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (22/08/2022)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 25/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 06/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Sáng ngày 19/8/2022 Đảng ủy Cục THADS tỉnh đã tiến hành họp với các đ/c Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc tiếp tục cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Các tin đã đưa ngày: