Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

23/07/2015

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 16/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 11/11/2014 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 20/5/2015, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức  Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.
         Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Về phía Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Văn Tường - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Cao Văn Lập - Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.
          Sau Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Cao Văn Lập - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I trình Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã được nghe các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục THADS tỉnh, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ VIII và tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thảo luận Báo cáo chính trị, các đại biểu đều nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, cụ thể là: Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, do đó, mọi cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều năm liền cơ quan Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện đều hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, có 2 năm Cục THADS tỉnh được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc và năm 2013 được Chủ tịch nước tặng Huận chương lao động hạng Ba; công tác củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan THADS được thực hiện kịp thời; Đảng ủy Cục đã đề ra nhiều nghị quyết về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ và cơ quan. Các đại biểu cũng tán thành với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 như trong Báo cáo Chính trị đã đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã phát biểu định hướng công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa mới phải là những đồng chí hội tụ đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định, để cùng tập thể Ban Chấp hành thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
           Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội Đảng bộ Cục THADS lần thứ II đã bầu được 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao, đảm bảo theo đúng cơ cấu, số lượng; Đại hội cũng đã bầu 2 được đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

         Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tường thay mặt cho các đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành khóa mới cám ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ của các đồng chí trong Ban Chấp hành và đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
Theo Chương trình, ngày 21/5/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II sẽ họp phiên đầu tiền để bầu cử các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
                                                                                                                                     Văn Thắng
                                                                                                                      Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: