Sign In

Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự cho người thuộc hộ nghèo

31/07/2015

Theo Nghị định số 62/2015/NĐ-PC của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS), người có khó khăn về kinh tế, thuộc chuẩn hộ nghèo, được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi làm việc xác nhận sẽ được giảm 80% phí THADS.

          Theo đó, người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc diện neo đơn được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận; người khuyết tật, ốm đau kéo dài, có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám chữa bệnh cấp huyện trở lên xác nhận, sẽ không phải nộp phí THADS. Trong đó, mức phí thi hành án được xác định dựa trên số tiền, giá trị tài sản thực nhận; bằng 3% nếu số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 2 lần lương cơ sở đến 5 tỷ đồng; bằng 150 triệu đồng cộng với 2% số tiền vượt quá 5 tỷ đồng nếu số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5-7 tỷ đồng... Trường hợp cơ quan THADS đã ra quyết định thi hành án và chứng kiến các đương sự thỏa thuận tự giao, nhận tiền, tài sản cho nhau thì mức án phí phải nộp bằng 1/3 các mức nêu trên.

        Về chi phí cưỡng chế THADS, nghị định quy định, cá nhân có thu nhập không bảo đảm mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn và người thuộc diện neo đơn, khuyết tật, ốm đau kéo dài; có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc có tóm tắt hồ sơ bệnh án được bệnh viện cấp huyện trở lên xác nhận sẽ được xét giảm 1/2 chi phí cưỡng chế thi hành án phải nộp. Với người thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng, đã thi hành được ít nhất 1/2 chi phí cưỡng chế, có đơn đề nghị có thể được xét miễn chi phí cưỡng chế thi hành án còn lại.

           Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015


Theo VP CỤC

Các tin đã đưa ngày: