Sign In

Cục THADSHải Phòng Điện thoại Thư điện tử
Chi cục THADS huyện An Dương Thông tin đang được cập nhật htycthaanduong.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện An Lão Thông tin đang được cập nhật htycthaanlao.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Bạch Long Vỹ Thông tin đang được cập nhật htycthabachlongvy.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Cát Hải Thông tin đang được cập nhật htycthacathai.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Kiến Thụy Thông tin đang được cập nhật htycthakienthuy.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên Thông tin đang được cập nhật htycthathuynguyen.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Tiên Lãng Thông tin đang được cập nhật htycthatienlang.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo Thông tin đang được cập nhật htycthavinhbao.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Đồ Sơn Thông tin đang được cập nhật htycthadoson.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Dương Kinh Thông tin đang được cập nhật htycthaduongkinh.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Hải An Thông tin đang được cập nhật htycthahaian.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Hồng Bàng Thông tin đang được cập nhật htycthahongbang.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Kiến An Thông tin đang được cập nhật htycthakienan.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Lê Chân Thông tin đang được cập nhật htycthalechan.hpg@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Ngô Quyền Thông tin đang được cập nhật htycthangoquyen.hpg@moj.gov.vn
Cục THADS thành phố Hải Phòng Thông tin đang được cập nhật htyctha.hpg@moj.gov.vn