Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ triển khai Sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2023

28/03/2023

Ngày 23/3/2023, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung :“ Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong Hệ thống các cơ...

Nghiên cứu trao đổi

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ PHẢI LÀ NHIỆM VỤ CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN

24/05/2022

Thi hành án dân sự là một trong những khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án vào thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước, tổ...