Sign In

Hoạt động của Cục

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020 TẠI CỤC THADS THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

17/09/2020

Ngày 09/9/2020, VKSND thành phố Hải Phòng thực hiện công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại  Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội nghị, về phía Đoàn kiểm sát có: Đồng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

11/09/2020

Thực hiện các quy định của Đảng, nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh của đất nước 02/9/1945 - 02/9/2020 và thực hiện nghi thức chào cờ hàng tháng, ngày 07/9/2020, Đảng ủy cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30...

Nghiên cứu trao đổi

Bài học kinh nghiệm trong công tác vận động, thuyết phục đương sự khi tổ chức thi hành án dân sự

20/05/2020

Trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự thì công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án là phương pháp đầu tiên được Chấp hành viên sử dụng trong các vụ việc dù đơn giản hay phức tạp. Điều này xuất phát từ những ưu điểm mà phương...

Thông tin khác

Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

09/07/2020

Thực hiện Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục...