Sign In

THỦ TỤC RÚT GỌN THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (06/09/2023)

Trong thời gian qua, việc thụ lý các việc thi hành án liên quan đến Ngân hàng và các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Ngân hàng) tăng nhanh trên phạm vi toàn quốc song số việc và tiền các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thi hành được chưa cao. Trong quá trình tổ chức thi hành, các cơ quan THADS gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt việc phải giải quyết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi hành, nhanh chóng sớm thu hồi nợ của các Ngân hàng ngày càng khẩn thiết trong khi tiến độ giải quyết, kê biên xử lý các tài sản để thi hành án nhìn chung còn chậm, nhiều vụ việc kéo dài. Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội ; Nghị quyết số 63/2022 ngày 16/6/2022 của Quốc hội kéo dài Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm tháo gỡ những khó khăn cho Ngân hàng chưa đạt kết quả như mong đợi.

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ PHẢI LÀ NHIỆM VỤ CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN (24/05/2022)

Thi hành án dân sự là một trong những khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án vào thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. Xuất phát từ ý nghĩa to lớn đó nên đã có quan điểm cho rằng: “Thi hành án dân sự phải là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân”. Có thể nhận thấy đây là quan điểm hoàn toàn đúng đắn

THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP (28/04/2022)

Thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra. Công tác kiểm tra trong THADS được thực hiện ngày càng bài bản, hoàn thiện dần cơ sở pháp lý về quy trình kiểm tra. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2020 phê duyệt Đề án “Đổi mới  và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong Hệ thống Thi hành án dân sự”, Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/03/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự, ngoài ra còn có rất nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện.

Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án – Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng chủ động, quyết liệt trong công tác tổ chức thi hành án. (29/07/2021)

Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốcnghiệp vụ thi hành án đối với Chấp hành viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự thành phố; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện trực thuộc.Trong 05 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án luôn xứng đáng là một trong những lá cờ gương mẫu đi đầu trong công tác thi hành án tại thành phố Hải Phòng.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, NHIỆM VỤ THEN CHỐT, NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI (09/07/2021)

Trong 5 năm qua, công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự luôn được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự đặc biệt quan tâm, được xác định là nhiệm vụ đột phá trong toàn ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều quy định, quy chế được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm cơ sở thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn.

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ (08/07/2021)

​Trong thời gian qua, công tác kiểm tra luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và của Cục Thi hành án dân sự thành phố nói riêng. Do đó, công tác kiểm tra luôn dành được sự quan tâm của lãnh đạo Cục, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra và đã đạt được những kết quả tích cực.

Một số khó khăn, vướng mắc khi thi hành bản án dân sự liên quan đến bất động sản (28/04/2021)

Thi hành án dân sự là một trong những hoạt động thực thi công vụ của cơ quan nhà nước, trong đó hình thức cưỡng chế kê biên tài sản là bất động sản thường gặp khó khăn, vướng mắc hơn so với các đối tượng là tài sản khác. Việc xác minh hiện trạng, định giá tài sản, xác định các đối tượng có quyền, lợi ích liên quan phải thực hiện đúng quy trình, chính xác, cẩn trọng để tránh sai phạm có thể xảy ra. Mặt khác bất động sản là nhà cửa, đất đai, công trình kiến trúc…luôn gắn chặt với quyền lợi của nhiều người, thậm chí nhiều thế hệ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay các mối quan hệ lợi ích đó càng trở nên phức tạp.  

Bài học kinh nghiệm trong công tác vận động, thuyết phục đương sự khi tổ chức thi hành án dân sự (20/05/2020)

Trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự thì công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án là phương pháp đầu tiên được Chấp hành viên sử dụng trong các vụ việc dù đơn giản hay phức tạp. Điều này xuất phát từ những ưu điểm mà phương pháp vận động, thuyết phục mang lại.

BÀN VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (27/08/2019)

Chấp hành viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thi hành án, quyết định trực tiếp đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chấp hành viên thường xuyên tham gia vào các mối quan hệ như quan hệ với đồng nghiệp, quan hệ với các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan và nhất là mối quan hệ với các đương sự.... Để có cách giao tiếp, ứng xử vừa đúng pháp luật, vừa đúng đạo lý trong các mối quan hệ trên thì vấn đề văn hóa ứng xử của Chấp hành viên có ý nghĩa rất quan trọng và cần được quan tâm, nâng cao nhiều hơn nữa trong thực tiễn hiện nay.

CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN & KINH NGHIỆM (30/05/2019)

Ngày 24/5/2019 Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá thành công và an toàn tuyệt đối.
Các tin đã đưa ngày: