Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024

01/02/2024

Ngày 29/01/2024, Cục Thi hành án dân sự thành phố hợp Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Hội nghị tham dự gồm các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn; công chức và người lao động đơn vị.

THỦ TỤC RÚT GỌN THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

06/09/2023

Trong thời gian qua, việc thụ lý các việc thi hành án liên quan đến Ngân hàng và các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Ngân hàng) tăng nhanh trên phạm vi toàn quốc song số việc và tiền các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thi hành được chưa cao. Trong...