Sign In

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2020)

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2020)

20/07/2020

Ngày 17/7/2020, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020; Tổng kết đợt thi đua cao điểm và kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Hội...

Bài học kinh nghiệm trong công tác vận động, thuyết phục đương sự khi tổ chức thi hành án dân sự

20/05/2020

Trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự thì công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án là phương pháp đầu tiên được Chấp hành viên sử dụng trong các vụ việc dù đơn giản hay phức tạp. Điều này xuất phát từ những ưu điểm mà phương...

Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

09/07/2020

Thực hiện Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục...