Sign In

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH HÀ NAM TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019

16/12/2019

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH HÀ NAM TỔNG KẾT  PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019
Sáng ngày 12/12/2019, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Đồng chí Bùi Đức Thái - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Trưởng Khối Thi đua nội chính tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
     Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho 08 đơn vị thuộc Khối Thi đua Nội chính tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên được phân công theo dõi công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị.
     Thực hiện phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" và phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua Nội chính tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, địa phương; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất được giao; có nhiều biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, đạt được nhiều thành tích, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 của mỗi ngành, đơn vị trong toàn Khối.
Kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị đã có những đóng góp vào kết quả công tác chung của Khối thi đua và góp phần tạo nên những thắng lợi chung trong tỉnh. Các hoạt động của Khối thi đua năm 2019, đã tạo ra những mối quan hệ phối hợp tốt trong công tác cho các đơn vị trong khối. Tạo cơ hội để các đơn vị giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng từ đó nhân rộng, thúc đẩy phong trào của mỗi đơn vị và phong trào chung của Khối.
 
         
 

 
          Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối; thảo luận sôi nổi, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 của mỗi ngành và phong trào thi đua của toàn Khối, quyết tâm giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh.


 
           Tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu, bình xét, suy tôn: đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ đối với Sở Tư pháp; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua đối với 03 đơn vị và 03 đơn vị đề nghị Chủ tịch tặng Bằng khen. Giới thiệu Trưởng khối và Phó trưởng khối thi đua năm 2020./.
 
                                                                                                                                         Sơn Ngọc
 

Các tin đã đưa ngày: