Sign In

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM - SINH HOẠT VỚI CHỦ ĐỀ "GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN"

03/09/2015

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM - SINH HOẠT VỚI CHỦ ĐỀ
Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTU ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam luôn coi sinh hoạt Chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tác dụng thúc đẩy và định hướng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Nội dung sinh hoạt chuyên đề định kỳ được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 
Trong đợt sinh hoạt định kỳ tháng 8, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam đã tập trung làm rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án và giải quyết án tồn đọng, đảm bảo về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
          Đánh giá kết quả công tác 10 tháng qua, đồng chí Bí thư Chi bộ khẳng định muốn đạt chỉ tiêu đặt ra, trong 2 tháng cuối của năm công tác, các đơn vị Thi hành án dân sự trong tỉnh nói chung và từng Chấp hành viên, cán bộ nói riêng phải nỗ lực hết sức, tích cực, chủ động giải quyết án. Tổ chức nhiều đợt cao điểm thi hành án, tập trung lực lượng cho các đơn vị có khối lượng việc phải thi hành lớn, đồng thời giải quyết nhanh, dứt điểm những việc trọng điểm đã được xác định.
 
           Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên, cán bộ đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiểu giải pháp có tính khả thi, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành:
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật.
- Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành chức năng liên quan trong chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án.
- Phối hợp với một số ngành liên quan như Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước ... ký kết quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự.
- Phân loại, rà soát án chính xác để xây dựng kế hoạch giải quyết; tập trung toàn lực lượng của đơn vị giải quyết dứt điểm những việc có điều kiện đối với các vùng, miền được phân công theo hình thức cuốn chiếu.
- Lập danh sách gửi về địa phương nơi người phải thi hành án cư trú và phối hợp vận động, giải thích người phải thi hành án tự nguyện thi hành, nhằm hạn chế việc phải cưỡng chế thi hành án.
2. Giải pháp về xử lý từng loại án:
- Đối với số việc có điều kiện thi hành: Tập trung rà soát, phân loại chính xác, mở các đợt cao điểm thi hành án. Trường hợp đương sự cố tình chây ỳ, chống đối, không tự nguyện thi hành, đơn vị cương quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành dứt điểm.
Trường hợp người phải thi hành án có điều kiện nhưng cố tình chây ỳ, chống đối: Chấp hành viên áp dụng đồng thời một số biện pháp, như phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời thông báo cho cơ quan thi hành án về việc người phải thi hành án thực hiện các giao dịch đối với tài sản của bản thân, để buộc người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ theo án tuyên, trước khi có giao dịch về tài sản.
 - Đối với số việc không có điều kiện thi hành: chỉ đạo rà soát và phối hợp với các cơ quan Toà án, Viện Kiểm sát nhân dân lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án. Đối với những việc chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm tiếp tục theo dõi, đôn đốc xác minh điều kiện thi hành án để có quyết định phù hợp hoặc quyết định tiếp tục tổ chức thi hành dứt điểm khi điều kiện hoãn không còn.
Trường hợp người phải thi hành án đang thụ hình hoặc không có tài sản đảm bảo thi hành án: cơ quan THADS phối hợp chặt chẽ với Trại giam, Trại tạm giam, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục bản thân và gia đình tự nguyện thi hành.
Đối với việc chưa thống nhất ý kiến giữa các ngành trong giải quyết vụ việc, chỉ đạo Chấp hành viên tích cực rà soát, đánh giá và phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Trường hợp án tuyên quản lý tài sản đảm bảo thi hành án nhưng tài sản có giá trị nhỏ hoặc không còn giá trị, đã báo gọi nhưng người được thi hành án không đến nhận, cơ quan thi hành án làm thủ tục tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chấm dứt việc thi hành án.
3. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy công việc chuyên môn.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giải quyết công việc chuyên môn. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Cục, các Chi cục để phục vụ tốt cho hoạt động thi hành án dân sự. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng phối hợp quy chế hoạt động của các ngành, đơn vị liên quan đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự và thông tin kịp thời các hoạt động thi hành án dân sự nhằm tạo ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Duy trì và phát triển mạnh phong trào thi đua, kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, làm mới có hiệu quả để nhân rộng toàn tỉnh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác.
Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Đổi mới phương thức kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ ngành và việc thực hiện công vụ của công chức, chấn chỉnh kỷ cương tăng cường kỷ luật; phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của công chức.
Với những giải pháp có tính khả thi trên và sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chi bộ Cục, cùng với sự quyết tâm, đồng thuận của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn tỉnh, công tác thi hành án dân sự năm 2015 chắc chắn thu được những kết quả đáng ghi nhận./.
 


Theo Sơn Ngọc - Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: