Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

01/07/2015

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Phạm Văn Dũng Cục trưởng  
Nguyễn Thị Thanh Tú Phó Cục trưởng Máy lẻ: 463
Trần Quốc Thái Phó Cục trưởng Máy lẻ: 212
Vũ Hồng Dương Phó Cục trưởng Máy lẻ: 305
Văn Phòng
Lý Văn Trung Chánh Văn phòng Máy lẻ: 214
Nguyễn Ngọc Ánh Phó Chánh Văn phòng Máy lẻ: 462
Ninh Thị Minh Phương Phó Chánh Văn phòng  
Bùi Minh Nguyệt Phó Chánh Văn phòng  
Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án
Nguyễn Thị Thúy Anh Trưởng phòng  Máy lẻ: 307
Nguyễn Thu Nga Phó Trưởng phòng  Máy lẻ: 309
Phan Việt Bình Phó Trưởng phòng  
Lê Tuấn Thảo Phó Trưởng phòng  
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nguyễn Bích Hạnh Trưởng phòng  Máy lẻ: 208
Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng Máy lẻ: 201
Trần Thị Kim Oanh Phó Trưởng phòng  
     
Phòng Tổ chức cán bộ
Lê Quang Chuyển Trưởng phòng  Máy lẻ: 311
Nguyễn Thị Hậu Phó Trưởng phòng  Máy lẻ: 314
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Hương Giang Trưởng phòng  Máy lẻ: 102
Phạm Viết Hoàng Phó Trưởng phòng  Máy lẻ: 103
  Phó Trưởng phòng  Máy lẻ: 106