Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

19/06/2023

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội  sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Sáng ngày 16/6/2023, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả công tác sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Sáng ngày 16/6/2023, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả công tác sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
 

 Ảnh: Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
 Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội
Phát biểu chỉ đạo
 
 
Ảnh: Đồng chí Vũ Hồng Dương
Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Trình bày báo cáo trước hội nghị
 
Theo báo cáo, Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác thi hành án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, nhất là những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng; những vụ việc tồn đọng kéo dài; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo các Ban chỉ đạo THADS cấp quận, huyện, thành phố trong công tác thi hành án. Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/3/2023, Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận: 16.920, tổng số việc giải quyết: 41.511 việc; trong đó số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 20.231 việc, số thụ lý mới: 21.280 việc, tăng 5.237 việc (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số việc phải thi hành: 40.942 việc; trong đó số có điều kiện thi hành: 29.207 việc chiếm 71% trong tổng số phải thi hành, số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 11.456 việc chiếm 28% trong tổng số phải thi hành. Số việc thi hành xong: 14.388 việc, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 49.26%. Số việc chuyển kỳ sau: 26.554 việc; tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả thi hành án về giá trị, tổng số tiền giải quyết: 60.500.654.181.000 đồng; trong đó số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 42.040.082.990.000 đồng, số thụ lý mới: 18.460.571.191.000 đồng; tăng 1.131.374.219.000 đồng (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số tiền phải thi hành: 57.936.849.251.000 đồng; trong đó số có điều kiện thi hành: 34.671.136.959.000 đồng chiếm 60% trong tổng số phải thi hành, số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 20.414.254.141.000 đồng chiếm 35% trong tổng số phải thi hành. Số tiền thi hành xong: 5.838.246.785.000 đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 16.84%. Số tiền chuyển kỳ sau: 52.098.602.467.000 đồng; tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022.
 
  
 
Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Dũng
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng BCĐ
 
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội đã ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các thành viên trong BCĐ bám sát kế hoạch của Tổng cục THADS, của thành phố Hà Nội để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ THADS, hành chính trong thời gian tới; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn từ cấp thành phố Hà Nội đến cấp quận, huyện, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh; đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả theo yêu cầu, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm túc, đảm bảo quyền và đúng trình tự quy định của pháp luật; quan tâm hơn nữa đến an toàn các kho vật chứng, phòng chống cháy nổ. Đồng thời giao Cục THADS thành phố Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc BCĐ cấp quận, huyện tìm ra các nguyên nhân và có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.
 
Tin, Ảnh: Thế Mạnh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: