Sign In

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình công bố Quyết đinh Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2017

20/10/2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình công bố Quyết đinh Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2017

Đồng chí Mai Thị Thủy trưởng phòng 11 Thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát công bố quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự
 
Thực hiên Quyết định số 193/QĐ-VKS-P11 ngày 04/10/2017 và Kế hoạch số 56/KH-VKS ngày 04/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự của Cục thi hành án dân sự.
 Sáng  ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự.Tới dự buổi công bố Quyết định có các đồng chí:
 Về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình có Bà Mai Thi Thủy trưởng phòng 11 - Trưởng đoàn, Ông  Hoàng Xuân Tân  phó phòng 11- Phó trưởng đoàn,  Bà Lỗ Thi Thành Kiểm sát viên - thành viên, Ông Nguyễn trọng  Đạt  Chuyên viên - Thư ký đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Về phía Cục Thi nhành án dân sự tỉnh Hòa Bình có đồng chí: Hà Văn Vinh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, đại diên các phòng chức năng chuyên môn thuộc Cục,các Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ, thủ kho thủ quý cùng tới dự.
 
Đồng chí Hà Văn Vinh phó Cục trưởng thay măt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đã trình bày Dự thảo Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2017
 
   Đồng chí Hà Văn Vinh phó Cục trưởng thay măt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đã trình bày Dự thảo Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự phục vụ công tác Kiểm sát của đoàn. Qua báo cáo đã nêu bật được kết quả chi tiết, súc tích, đầy đủ phản ảnh được những thuân lơi, khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình. Sau khi công bố Quyết định các thành viên đoàn Kiểm sát trực tiếp kiểm sát hồ sơ, kho quỹ, kiểm tra hệ thống sổ sách liên quan đến việc thi hành án, kiểm sát tính có căn cứ, tính hợp pháp của các quyết định thi hành án, kiểm tra các khoản thu của đối tượng phải thi hành án,các khoản chi trả cho đối tượng được thi hành án và các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước,kiểm tra tổng số án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, kết quả thi hành… theo đúng tinh thần kế hoách số 56/KH-VKS ngày 04/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình dự kiến đoàn kiểm sát làm việc trong vòng 4 ngày.
  Bùi Công Định-Cục THADS tỉnh Hòa Bình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: