Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2020

12/02/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2020
 
 
 
(Toàn cảnh Hội nghi ký kết giao ước thi đua năm 2019)
Chiều ngày 11 tháng 2 năm 2020, tai Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính quý I năm 2020, Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sư tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Kế toán trưởng Nghiệp vụ, kế toán trưởng ngân sách, Cán bộ phụ trách thống kê của Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự , Thi hành án hành chính toàn tỉnh Quý I đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II và các tháng tiếp theo  năm 2020. Quý I năm 2020 thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao 2020, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:
   - Kết quả thi hành về việc
 Tổng số việc đã thụ lý: 2.598 việc (trong đó: Số cũ chuyển sang 978 việc; số mới thụ lý: 1.620 việc).Trong đó  Số việc ủy thác: 14 việc nên Số việc phải thi hành: 2.584 việc (tăng 374 việc = 16,92% so với cùng kỳ năm 2019).
Trong đó: Số việc có điều kiện thi hành 1.948 việc (chiếm 75,39% so với số việc phải thi hành). Số việc chưa có điều kiện thi hành 636 việc (chiếm 24,61% so với số việc phải thi hành).  Đã giải quyết xong 1.137 việc, chiếm 44,00% so với số việc phải thi hành, (tăng 88 việc = 8,39% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó: Đã thi hành xong hoàn toàn 1.135 việc (chiếm 58,26% so với số có điều kiện thi hành, tăng 99 việc = 9,56% so với cùng kỳ năm 2019). Số việc giải quyết xong trên số việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 58,37%. Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.447 việc (tăng 286 việc = 24,63%).
1.2. Kết quả thi hành về tiền:
 Tổng số tiền đã thụ lý: 288.210.566.000 đồng (trong đó: Số cũ chuyển sang 211.960.243.000 đồng, số mới thụ lý 76.250.323.000 đồng).Số tiền ủy thác: 1.461.300.000 đồng.  Số tiền phải thi hành: 286.749.266.000 đồng (giảm 74.330.192.000 đồng =20,59% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành: 130.590.755.000 đồng (chiếm 45,54% so với số tiền phải thi hành). Số tiền chưa có điều kiện thi hành 156.158.511.000 đồng (chiếm 54,46% so với số tiền phải thi hành). Đã giải quyết xong 19.411.787.000 đồng, chiếm 6,77% số tiền phải thi hành (tăng 12.910.979.000 đồng = 66,51% so với năm 2019). Trong đó đã thi hành xong hoàn toàn 18.757.252.000 đồng (chiếm 14,36% so với số tiền có điều kiện thi hành, tăng 251,98% so với cùng kỳ năm 2019). Số tiền giải quyết xong trên số tiền có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 14,86%. Số tiền chuyển kỳ sau là: 267.337.479.000 đồng (giảm 87.241.171.000 đồng = 24,60%).
 Ngoài ra, Cục THADS tỉnh cũng trực tiếp có các buổi làm việc với các Chi cục để kiểm tra tiến độ thi hành án, qua đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo các Chi cục đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dút điểm các vụ việc.
Bên cạnh đố Quý I năm 2020, Các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thiện nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong công tác thi hành án, thực hiện công khai thủ tục hành chính để giúp người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch bảo đảm giải quyết công việc thuận tiện hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian thực hiện, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc.Thực hiện việc đăng tải kịp thời thông tin về họ tên, địa chỉ, nghĩa vụ của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS theo đúng quy định của pháp luật.
(Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị)
Thảo luận tại Hội nghị,9 ý kiến của các Chi cục và 3 ý kiến của các phòng chuyên môn đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá tình hình công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính chung của toàn tỉnh và từng đơn vị. Trong quý I và chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra các giải pháp  tháo gỡ và có hướng giải quyết đối với từng đơn vị, từng vụ việc khó khăn, phức tạp trong các  tháng tiếp theo năm 2020
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Cục THADS tỉnh Hòa Bình đồng chí Hồ Ngọc Dinh – Cục trưởng đã giải đáp thắc mắc, chỉ ra những  tồn tại khó khăn cho các đơn vị đồng thời đánh giá cao vai trò, thành tích và kết quả những tháng đầu năm công tác của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố đưa ra những giải pháp cho các tháng tiếp theo. Các đơn vị cần tiếp tục, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số  vụ việc khó khăn phức tạp thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo Luật  Thi hành án dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong thi hành các vụ việc. Tập chung kiện toanfcoong tác tổ chức cán bộ, chú trong công tác luân chuyển điều động, tinh giảm biên chế thục hiện nghieemcoong tác quản lý tài chính, quan tâm đến đời sống của công chức, viên chức người lao động. Các  cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vu Thi hành án năm 2020, và quan tâm đến đời sống công chức viên chức người lao đông trong Cục Thi hành án dân sự.Cũng tai hôi nghi này Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp đã trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 và Tổ chức ký kết các phong trào thi đua năm 2020 đối với các đơn vị.
Bùi công Định - Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: