Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý

28/06/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý
Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 05/5/2023 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp trong đó có đối tượng lấy phiếu là Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án cơ quan thi hành án dân sự (THADS) cấp tỉnh và Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy Hòa Bình về lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trong hệ thống Chính trị tỉnh Hòa Bình (theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị), sáng ngày 27 tháng 6 năm 2023, Cục THADS tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Cục trưởng và các đồng chí Phó cục trưởng.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục (là các đồng chí được lấy phiếu tính nhiệm: đồng chí Cục trưởng và 02 Phó Cục trưởng. Đại diện Ban Tổ chức tỉnh uỷ tham dự và thực hiện hoạt động giám sát có đồng chí Bùi Viết Dũng, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức tỉnh uỷ Hoà Bình; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS có đồng chí Trần Thị Thuỳ linh chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục tham gia giám sát theo hình thức trực tuyến và 14 đồng chí trong thành phần ghi phiếu được triệu tập theo quy định.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng, Cục trưởng chủ trì Hội nghị đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung và các yêu cầu của Trung ương, của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Tỉnh uỷ Hoà Bình trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo thuộc diện quản lý của Ban cán sự đảng và tỉnh uỷ Hoà Bình. Theo đó,   Mục đích của việc này là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời còn giúp các cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác…
Về yêu cầu, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kết quả phiếu tín nhiệm được công bố tại các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.
Theo quy định, những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Như vậy, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ... Đây có thể coi là một trong những thước đo quan trọng phản ánh năng lực cũng như quá trình hoạt động của cán bộ quản lý, lãnh đạo.
Tại Hội nghị, các đồng chí trong diện được lấy phiếu tín nhiệm của Cục Thi hành án dân sự đợt này đều đạt kết quả cao đối với số phiếu tín nhiệm cao, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và công chức, viện chức đối với đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo của đơn vị./.
 
Bùi Công Định - Chuyên viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Hoà Bình 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: