Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2010 – 2015 (19/05/2015)

Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 18 sáng 19/05/2015, chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Các tin đã đưa ngày: