Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019

19/04/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019
(Toàn cảnh Hội nghi sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm  2019)
 
Chiều ngày 19/04/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm  2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sư tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp Hành Viên, Thẩm Tra Viên, Kêt toán trưởng Nghiệp vụ, kế toán trưởng ngân sách, Cán bộ phụ trách thống kê của Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự , Thi hành án hành chính toàn tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối  năm 2019, Phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019). Qua 6 tháng thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao 2019, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:
Kết quả THADS
   Về việc, tổng số thụ lý là  2.775 việc, giảm 176 việc (5,96%) so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó: số cũ chuyển sang là 806 việc, số thụ lý mới là 1.969 việc, giảm 232 việc 10,54%  so với cùng kỳ năm 2018). Số ủy thác là 29 việc nên tổng số việc phải thi hành là:  2.746 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 2.148 việc (chiếm tỷ lệ 78,22%), giảm 246  việc (10,28%) so với cùng kỳ năm 2018; số chưa có điều kiện thi hành là: 598 việc (chiếm tỷ lệ 21,78% tăng 66 việc (12,41%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 1.585 việc, đạt tỷ lệ 73,79%, giảm 260 việc, giảm 3,28% so với cùng kỳ năm 2018. So với chỉ tiêu được giao năm 2018 thiếu 0,21%).
Số việc chuyển kỳ sau là 1.161 việc, trong đó số có điều kiện là: 2.148 việc, tăng 80 việc (7,40%) so với số việc năm 2018 chuyển sang
- Về tiền, tổng số thụ lý là 398.825.084.000đồng, tăng 177.368.842.000 đồng (80,09%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, số cũ chuyển sang là 153.525.791.000đồng, số thụ lý mới là 245.299.293.000đồng, tăng 162.815.244.000 đồng  (197,39%) so với cùng kỳ năm 2018.  Tổng số tiền phải thi hành là: 378.827.950.000đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 280.403.990.000đồng (chiếm tỷ lệ 74,02%) tăng 146.828.652.000đồng tăng (109,92%) so với cùng kỳ năm 2018; số chưa có điều kiện thi hành là: 98.423.960.000đồng (chiếm tỷ lệ 25,98%).  Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 8.542.225.000đồng, đạt tỷ lệ 3,05% giảm 27.833.279.000đồng,  giảm 24,19% so với cùng kỳ năm 2018 (so với chỉ tiêu được giao năm 2018, còn thiếu 31,95%).
Số tiền chuyển kỳ sau là 370.285.725.000đồng, trong đó số có điều kiện là: 280.403.990.000đồng, tăng 175.230.874 .000đồng (111,31%) so với số tiền năm 2018 chuyển sang.
 Về kết quả THAHC theo Luật THADS (thi hành phần tài sản: án phí, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, giao lại đất đai trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự): Tổng số có 16 việc  tương đương với số tiền 21.400.000 đồng. Kết quả: đã giải quyết xong 13/16 việc với số tiền thi hành xong 20.500.000, đạt tỷ lệ 81% về việc 96% về tiền.
  Kết quả THAHC theo Luật Tố tụng hành chính: 6  tháng đầu năm 2019,  không có vụ việc thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
 6 tháng đầu năm 2019, tổng số  vụ việc đã kê biên tài sản, định giá lại và bán đấu giá nhiều lần có 07 việc tương ứng với số tiền 17.740.973.000đồng. Trong đó: Tổng số đã bán đấu giá thành: 02 vụ việc với số tiền 1.240.700.000 đồng và đã tổ chức giao xong: 01 vụ việc với số tiền: 240.000.000 đồng. Số chưa giao được tài sản: 01 vụ việc với số tiền  1.000.700 đồng.
Kết quả bán đấu giá không thành (03 việc và bán bán lần thứ 3 trở lên): 05 việc với số tiền: 16.322484.000 đồng (chiếm 0,000001%  về việc và 6% về tiền trong số có điều kiện thi hành, đang giải quyết). So với cùng kỳ năm 2018 tăng 03 việc, tương ứng với số tiền 13.437.282.000đồng.
 Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải giải quyết loại này là 60 việc, tương ứng với số tiền là 267.647.028.000 đồng chiếm 2,18% về việc và 70,65% về tiền trên tổng số việc và tiền phải thi hành). So với cùng kỳ năm 2018 tăng 30 việc, tương ứng với số tiền  138.945.443.000 đồng.  Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết xong 0 việc thu được số tiền là 3.817.296.000 đồng, đạt tỷ lệ 0% về việc và 1,43% về tiền.
 Về kết quả miễn, giảm thi hành án, tính đến ngày 31/3/2019, đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án đối với 12 việc, với số tiền là 69.802.000 đồng. Kết quả: Đã thực hiện miễn giảm được 5 việc, với số tiền là 52.802.000 đồng (tăng 03 việc với số tiền 39.802.000 đồng so với cùng kỳ năm 2018
 Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 22 trường hợp (giảm, 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018), có 02 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên số việc phải tổ chức cưỡng chế là 20 trường hợp (giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018), trong đó, có 9 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành
 Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải giải quyết loại này là 1.723 việc, tương ứng với số tiền là 15.095.468.000đồng (chiếm 62,75% về việc và 3,78% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 1.058 việc, thu được số tiền là 1.959.339.000đồng, đạt tỷ lệ 83 % về việc và 47,84% về tiền.
So với cùng kỳ năm 2018 kết quả thi tỷ lệ thi hành xong thu cho ngân sách giảm 116 việc (giảm 03% về tỷ lệ), tương ứng với số tiền thu được tăng 422.962 .000đồng (tăng 11,87% tỷ lệ) 
 Kết quả thi hành các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng:
6 tháng đầu năm 2019 (không có)
Về kết kết quả thực hiện việc thi hành phần nghĩa vụ dân sự của ngườiđang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam 6 tháng năm 2019, tổng số việc phải thi hành 427 việc, tương ứng với số tiền là 19.920.024.000đồng. Kết quả:  đã thi hành xong 179 việc, tương ứng với số tiền là 1.629.164.000đồng, đạt tỷ lệ 42% về việc 08% về tiền.
     Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá tình hình công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính chung của toàn tỉnh và từng đơn vị, từ đó đưa ra các nguyên nhân, khó khăn, tồn tại, hạn chế để bàn giải pháp tháo gỡ và có hướng giải quyết nhất là đối với từng đơn vị, từng vụ việc khó khăn, phức tạp trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo.
Trong 6 tháng đầu năm 2019,  kết quả  tỷ lệ về việc của các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đạt cao 73,79%. Tuy nhiên kết quả thi hành án về tiền còn thấp (3,05%). Nguyên nhân 6 tháng đầu năm 2019, tổng số tiền thụ lý tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2018  (tăng 177.368.842.000 đồng (80,09%).  Một số Chi cục THADS huyện kết quả THADS về tiền đạt thấp như: Chi cục THADS huyện Lương Sơn đạt 0,39%; do đơn vị vừa thụ lý hai vụ việc án tín dụng ngân hàng có số tiền lớn, chiếm hơn 60% số tiền toàn tỉnh. Đây là những vụ việc mới thụ lý đang giải quyết theo quy định của pháp luật và trong quý III sẽ giải quyết xong theo như khẳng định của lãnh đạo Chi cục THADS huyện Lương Sơn tai Hội nghị giao ban này.
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Cục THADS tỉnh Hòa Bình đồng chí Hồ Ngọc Dinh – Cục trưởng đã giải đáp thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đồng thời đánh giá cao vai trò, thành tích và kết quả của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tại Hội nghị đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số lượng tiền lớn, có những vụ việc khó khăn phức tạp thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong thi hành các vụ việc.Tập trung xử lý án tín dụng ngân hàng, các vụ án kinh tế tham nhũng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp kịp thời đối với những đơn vị có số việc tồn chuyển kỳ sau cao; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị số lượng tiền lớn, kết quả thấp để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ án lớn, trọng điểm có phát sinh, tăng cường áp dụng công ngệ thông tin trong hoạt động Thi hành án dân sự.
Toàn cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình đồng thuận đoàn kết quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vu Thi hành án năm 2019.
Bùi công Định - Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: