Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình làm việc với 06 Chi cục THADS trong tỉnh có số tiền phải thi hành lớn kết quả thi hành án dân sự 08 tháng đạt thấp

11/06/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình làm việc với 06 Chi cục THADS trong tỉnh có số tiền phải thi hành lớn kết quả thi hành án dân sự 08 tháng đạt thấp
(Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hòa Bình  làm việc với 06 Chi cục THADS huyện thành phố
có kết quả Thi hành án về tiền đạt thấp)
Sáng ngày 08/6/2018 thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình. Để đánh giá kết quả công tác THADS 8 tháng năm 2018, tập trung chỉ đạo nhiệm vụ công tác 4 tháng cuối năm. Cục THADS tỉnh Hòa Bình đã triệu tập 06 Chi cục THADS huyện thành phố có kết quả Thi hành án về tiền đạt thấp gồm: Thành phố Hòa Bình, Mai châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kỳ Sơn. Dự báo khó hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018  để phân tích tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Thay mặt lãnh đạo Cục, Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình trình bày báo cáo kết quả công tác công tác 8 tháng năm 2018
Kết quả thi hành về việc: Tổng số việc đã thụ lý: 3.612 việc (trong đó: Số cũ chuyển sang 750 việc; số mới thụ lý: 2.862 việc), Số việc ủy thác: 32 việc
 Số việc phải thi hành: 3.580 việc (tăng 393 việc = 12,33%  so với cùng kỳ năm 2017)
Trong đó: Số việc có điều kiện thi hành 3.046 việc (chiếm 83% so với số việc phải thi hành). Số việc chưa có điều kiện thi hành 534 việc (chiếm 17% so với số việc phải thi hành). Đã giải quyết xong 2.465 việc (chiếm 68,85% so với số việc phải thi hành), tăng 279 việc = 12,76%  so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: đã thi hành xong hoàn toàn 2.446 việc (chiếm 80,30% so với số có điều kiện thi hành, tăng 281 việc = 12,98% so với cùng kỳ năm 2017). Số việc giải quyết xong trên số việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 80,93%/73,50% (tăng 7,43% chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2018). Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.115 việc, tăng 114 việc = 11,39% so với cùng kỳ năm 2017.
 Kết quả thi hành về tiền: Tổng số tiền đã thụ lý: 236.729.755.000 đồng (trong đó: số cũ chuyển sang 138.972.193.000 đồng, số mới thụ lý 97.757.562.000 đồng).
Số tiền ủy thác: 11.081.011.000 đồng. Số tiền phải thi hành: 225.648.745.000 đồng (tăng 41.488.708.000 đồng = 22.53% so với cùng kỳ), trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành: 147.184.471.000 đồng (chiếm 65% so với số tiền phải thi hành). Số tiền chưa có điều kiện thi hành 78.464.273.000 đồng (chiếm 35% so với số tiền phải thi hành). Đã giải quyết xong 40.060.254.000 đồng, chiếm 17.75% số tiền phải thi hành (tăng 22.333.004.000 đồng = 125,98% so với cùng kỳ năm 2017), Trong đó đã thi hành xong hoàn toàn 38.881.329.000 đồng (chiếm 26.42% so với số tiền có điều kiện thi hành, tăng 316,24% so với cùng kỳ năm 2017). Số tiền giải quyết xong trên số tiền có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 27,22%/32% chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao cả năm 2018. Như vậy so với chỉ tiêu giao 8 tháng toàn tỉnh còn thiếu 4,78% về tiền.
Kết quả chỉ tiêu giảm việc 8 tháng năm 2018 toàn tỉnh số việc chuyển kỳ sau có điều kiện thi hành 581 việc, Tăng 359 việc so với số việc có điều kiện năm 2017 chuyển sang. Như vậy toàn tỉnh số viện chuyển kỳ sau chưa đạt chỉ tiêu giảm tồn mà còn tăng. Kết quả chỉ tiêu giảm tiền 8 tháng năm 2018 toàn tỉnh số tiền chuyển kỳ sau là 185.588.491.000đ, trong đó số có điều kiện là: 107.124.217.000đ tăng 27.723.586.000đ so với số tiền có điều kiện năm 2017 chuyển sang. Như vậy đến thời điểm 8 tháng năm 2018 toàn tỉnh chưa đạt chỉ tiêu giảm tiền mà còn tăng.
 
 
(Các đai biểu thảo luận tai buổi làm việc )
Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá tình hình công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính chung của toàn tỉnh và từng đơn vị, từ đó đưa ra các nguyên nhân, khó khăn, tồn tại, hạn chế để bàn giải pháp tháo gỡ và có hướng giải quyết nhất là đối với từng đơn vị, từng vụ việc khó khăn, phức tạp trong những tháng cuối năm 2018.
Phát biểu kết luận, thay mặt lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hòa Bình đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng đã giải đáp thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị Đồng thời đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh bàn việc thực hiện chỉ tiêu nhiêm vụ 8 tháng đầu năm 2018. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Tại buổi làm việc đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số lượng tiền lớn, có những vụ việc khó khăn phức tạp. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong thi hành các vụ việc, yêu cầu 06 Chi cục THADS huyện thành phố có kết quả Thi hành án về tiền đạt thấp. Dự báo khó hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 tập chung họp Chấp hành viên thống nhất hướng giải quyết, hàng tuần, hàng tháng báo cáo tiên độ công viêc từng vụ việc cụ thể của đơn vị về Cục.Cục trưởng Cục THADS yêu cầu các cơ quan THADS trong tỉnh nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Tổ xử lý nơ xấu án tín dụng ngân hàng. Hàng tháng các đơn vị lập danh sách án liên quan đến tín dụng ngân hàng báo cáo về Cục để nắm bắt tiến độ giải quyết. Toàn cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vu Thi hành án năm 2018 mà đảng nhà nước đã giao.
 
Bùi Công Định- Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: