Sign In

Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thành viên Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2015.

21/12/2015

Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thành viên Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2015.
 
Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thành viên Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2015.
 
Toàn cảnh hội nghị
        Thực hiện Công văn số 18-CV/BTCTU ngày 09/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015;  Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 17/11/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm, ngày 21/12/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thành viên Lãnh đạo Cục năm 2015.
      Tới dự Hội nghị, có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình, các tổ chức đoàn thể của Cục, Lanh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục.
Hội nghị đã được nghe báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình; báo cáo kiểm điểm cá nhân của 3 đồng chí Lãnh đạo Cục. 
Qua báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, có thể nói trong năm 2015 tập thể Lãnh đạo Cục đã thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo của mình. Bằng sự đoàn kết, thống nhất trong mọi chủ trương và chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của tập thể lãnh đạo, đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới như:  Trong công tác lãnh đạo năm 2015 vẫn còn tồn tại, đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số Chi cục chưa đạt kế hoạch đề ra; còn 02 vụ, việc thi hành án tồn đọng kéo dài, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bôi và  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Châu.
      Đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo Cục đã được kiểm điểm, đánh giá một cách trung thực, thẳng thắn, khách quan về những ưu, khuyết điểm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong làm việc, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.
Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có ý kiến phát biểu đóng góp đối với báo cáo kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo.
Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo nội dung, phương pháp và yêu cầu tại văn bản Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 17/11/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
     Kết thúc Hội nghị, thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục, đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, đã kết luận những mặt đạt được, những mặt chưa đạt được và nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.  
    Sau khi kết thúc kiểm điểm tập thể lãnh đạo Cục và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Cục, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm năm 2015 theo đúng quy định. Kết Quả: Đối với tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đối với cá nhân Lãnh đạo Cục: đồng chí Hồ Ngọc Dinh Cục trưởng và đồng chí Hà Văn Vinh; Đăng Bích Ngọc Phó Cục trưởng đều đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”,   
 
                                                           
                                                           Trịnh Chiến Cục THADS Tỉnh Hòa Bình 

Các tin đã đưa ngày: